RSS 2019

 

I. A tűzoltói beavatkozás és annak környezetvédelmi hatásai

A környezetvédelmi vonatkozású tűzvédelmi és tűzoltási fejezetben rövid elméleti ismertetők és gyakorlatorientált útmutatók találhatók, amelyek segítségével elsősorban a Balaton környékén előforduló vészhelyzetek okát, azok esetleges megelőzését, elhárítását és az utána következő kárfelszámolást ismerhetik meg az olvasók.

A feldolgozott témakörök:

 • A vihar mint összetett időjárási veszélyhelyzet: szél, villámlás, viharos szél okozta károk, felkészülés és kárfelszámolás
 • Extrém magas hőmérséklet: egészségügyi és környezeti hatásainak megismerése, kármegelőzés hőségriadó esetén.
 • Hőhullámok és közlekedés: egészségügyi hatások a turisztikai szezonban előforduló torlódások idején, a gépjárművek hatásai a környezetre, megelőzési intézkedések.
 • A Balaton magas vízállása nyáron: a helyzet kockázatai, a veszélyes helyszínek, ill. a magas vízállás által érintett települések megismerése, az elöntés kárelhárítási és kárfelszámolási lépései.
 • A Balaton magas vízállása télen: az ún. jeges magas vízállás kockázatai és hatásai a partszakaszra, a kárelhárítás lépései.
 • Talajerózió a Balaton mentén: a déli part magasparti részei, a felszínmozgások fajtái (omlás, kúszás, részleges csúszás, sárfolyás), veszélyeztetett települések felsorolása, a kármegelőzés lépései normál és esős időszakban, valamint a kárelhárítási feladatok.
 • Rendkívüli téli időjárás: csapadékban gazdag, extrém hideg téli időjárás hatásai a Balaton-parti településekre, a hóviharral kapcsolatos óvintézkedések, ill. a jégen tartózkodás szabályai, és a jégről való mentés áttekintése.
 • A füst veszélyei: a tűzesetek mint veszélyforrások (különös tekintettel a szabadtéri, nagy kiterjedésű tűzesetekre), a füst élettani hatásai, a füstmérgezés áttekintése és az elsősegély lépései.
 • A tűzgyújtás szabályai: a tűzgyújtás, hulladékégetés szabályai (különös tekintettel a 2020 januárjától változó tűzvédelmi szabályokra), az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tudnivalók, információk az erdőben történő tűzgyújtásról, valamint a tűzgyújtási tilalom rendszeréről.
 • Uszodák, vízművek, a klór veszélyei: a klór mint a leggyakrabban alkalmazott anyag jelenléte uszodákban, vízművekben; a klór egészségügyi hatásai, teendők mérgezés esetén; környezetvédelmi és mentési megfontolások.
 • A gyapjas lepke: a gyapjas pille látványos elszaporodását elősegítő környezeti és klimatikus hatások ismertetése, a kártevő szaporodásának leírása, a 2004-es somogyi kártevőinvázió tapasztalatai, védekezési lehetőségek.
 • Veszélyes anyagokat szállító járművek: a veszélyes anyagok azonosítása a gépjárműveken található azonosító táblák (ún. bárcák) ismertetése, a műszaki mentés feladatai, valamint az önkéntesként és polgárőrként történő beavatkozás részletei.
 • Veszélyes anyagok: csoportosítása, az expozíció (kitettség) leggyakoribb formái (azaz, hogyan juthatnak a szervezetbe ezek az anyagok), valamint a leggyakoribb veszélyes anyagok felsorolása (pl. korom mint rákkeltő ágens, dízelfüst).
 • Biológiai veszélyek: a közúton szállított fertőző anyagok azonosítása az azonosító jelek értelmezésével, a beavatkozás szabályai, valamint a különféle veszélycsoportok ismertetése.
 • A tűzoltás környezeti hatásai: a különféle, tűzoltásban használt oltóanyagok környezetterhelésének ismertetése, az oltás környezetvédelmi aspektusai.
 • Szabadtéri tömegrendezvények biztosításának sajátosságai, a fő követelmények.
 • Erdő- és vegetációtüzek: a Balaton környékén pusztító erdőtüzek áttekintése, tudnivalók az erdőtüzekről, azok kialakulásáról, a befolyásoló tényezőkről, veszélyforrásokról, veszélyeztetett településekről, kármegelőzésről, alkalmazható oltóanyagokról és –eszközökről, valamint a Balaton erdőtűzvédelmi térképe.
 • Nádasok védelme: speciális információk a nádastüzekről, a megelőzésről és a beavatkozásról, valamint a leginkább tűzveszélyes balatoni területek felsorolása.
 • Tőzegmezők védelme: speciális információk a tőzegtüzekről, a tűzveszély okairól, a veszélyforrásokról, az érintett Balaton-környéki településekről; illetve egy veszélyt jelző térkép a Balaton környéki tőzegmezőkről.
 • Állati kórokozók, madárinfluenza: a madárinfluenza veszélyei, a kialakulás és a terjedés, illetve a védekezés, megelőzés és kárelhárítás lépései.
 • Halpusztulás: a természetes mértéket meghaladó elhullás a Balatonban, a jelenség áttekintése, illetve káreseményként történő kezelése, információk.
 • Beavatkozás gépjárműtüzek esetén: lépések, felderítés, beavatkozás és utómunka.
 • Speciális beavatkozási szabályok – hibrid és elektromos járművek baleseteinél: amit az ilyen járművekről tudni érdemes, a tűzveszély forrásai, a beavatkozás sajátosságai, figyelmeztetések, utómunkálatok, és eltérés a hagyományos gépjárművek tüzeitől.
 • Szelektív gyűjtés – általános információk

 

II. Egészségügyi információk

Az anyagok elsősorban az elsősegély témáját járják körül: sérülések, rosszullétek kategorizálása, felismerése, külső jegyei és tünetei, valamint a mentés és az elsősegélynyújtás különféle helyzetekben (például mérgezések, közúti balesetek stb. esetén).

 • Sérülések: felismerése, kategorizálása, a sérülések külső jegyei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Rosszullétek: felismerése, kategorizálása, a rosszullétek formái, tünetei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Elsősegélynyújtási alapok: általános elsősegélynyújtási ismeretanyag, elméleti alapozással és gyakorlati útmutatókkal, amelyet bárki használhat.
 • Elsősegélynyújtás mérgezés esetén: kifejezetten a mérgezési esetekre fókuszál (különös tekintettel a leggyakrabb fajtára, a szén-monoxid-mérgezésre).
 • Elsősegélynyújtás rosszullét esetén: az epilepsziás rohamokra és a vércukorszint-csökkenésre, valamint az általános értelemben vett ájulási esetekre koncentrál.
 • Elsősegélynyújtás, egyéb: különféle mentési eseteket dolgoz fel, a vízben fuldoklás, a fulladás, az áramütés, a hőmérséklettel kapcsolatos veszélyek (fagyás, égés, hőguta) érintésével.

Az RSS 2019 anyagának letöltéséhez kattintson ide.