RSS 2019

Felkészülés időjárási vészhelyzetekre

Eredetileg 2019-ben jelent meg a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség által pdf formátumban elkészített, ingyenesen letölthető tudásanyag Balatonspecifikus ismeretekről, időjárási és egészségügyi vészhelyzetekről.

2024-ben ezeket az anyagokat átnéztük, aktualizáltuk, és honlapunkra könnyebben olvasható, navigálható formában elkezdtük újra feltölteni.

Az alábbi tartalomjegyzék elkészítése folyamatban van, elkészülte 2024 második felére várható.

 

 

 


Az eredeti, Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség által készített anyagok letölthető formátumban

I. A tűzoltói beavatkozás és annak környezetvédelmi hatásai

A környezetvédelmi vonatkozású tűzvédelmi és tűzoltási fejezetben rövid elméleti ismertetők és gyakorlatorientált útmutatók találhatók, amelyek segítségével elsősorban a Balaton környékén előforduló vészhelyzetek okát, azok esetleges megelőzését, elhárítását és az utána következő kárfelszámolást ismerhetik meg az olvasók.

A feldolgozott témakörök:

 • A vihar mint összetett időjárási veszélyhelyzet: szél, villámlás, viharos szél okozta károk, felkészülés és kárfelszámolás
 • Extrém magas hőmérséklet: egészségügyi és környezeti hatásainak megismerése, kármegelőzés hőségriadó esetén.
 • Hőhullámok és közlekedés: egészségügyi hatások a turisztikai szezonban előforduló torlódások idején, a gépjárművek hatásai a környezetre, megelőzési intézkedések.
 • A Balaton magas vízállása nyáron: a helyzet kockázatai, a veszélyes helyszínek, ill. a magas vízállás által érintett települések megismerése, az elöntés kárelhárítási és kárfelszámolási lépései.
 • A Balaton magas vízállása télen: az ún. jeges magas vízállás kockázatai és hatásai a partszakaszra, a kárelhárítás lépései.
 • Talajerózió a Balaton mentén: a déli part magasparti részei, a felszínmozgások fajtái (omlás, kúszás, részleges csúszás, sárfolyás), veszélyeztetett települések felsorolása, a kármegelőzés lépései normál és esős időszakban, valamint a kárelhárítási feladatok.
 • Rendkívüli téli időjárás: csapadékban gazdag, extrém hideg téli időjárás hatásai a Balaton-parti településekre, a hóviharral kapcsolatos óvintézkedések, ill. a jégen tartózkodás szabályai, és a jégről való mentés áttekintése.
 • A füst veszélyei: a tűzesetek mint veszélyforrások (különös tekintettel a szabadtéri, nagy kiterjedésű tűzesetekre), a füst élettani hatásai, a füstmérgezés áttekintése és az elsősegély lépései.
 • A tűzgyújtás szabályai: a tűzgyújtás, hulladékégetés szabályai (különös tekintettel a 2020 januárjától változó tűzvédelmi szabályokra), az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tudnivalók, információk az erdőben történő tűzgyújtásról, valamint a tűzgyújtási tilalom rendszeréről.
 • Uszodák, vízművek, a klór veszélyei: a klór mint a leggyakrabban alkalmazott anyag jelenléte uszodákban, vízművekben; a klór egészségügyi hatásai, teendők mérgezés esetén; környezetvédelmi és mentési megfontolások.
 • A gyapjas lepke: a gyapjas pille látványos elszaporodását elősegítő környezeti és klimatikus hatások ismertetése, a kártevő szaporodásának leírása, a 2004-es somogyi kártevőinvázió tapasztalatai, védekezési lehetőségek.
 • Veszélyes anyagokat szállító járművek: a veszélyes anyagok azonosítása a gépjárműveken található azonosító táblák (ún. bárcák) ismertetése, a műszaki mentés feladatai, valamint az önkéntesként és polgárőrként történő beavatkozás részletei.
 • Veszélyes anyagok: csoportosítása, az expozíció (kitettség) leggyakoribb formái (azaz, hogyan juthatnak a szervezetbe ezek az anyagok), valamint a leggyakoribb veszélyes anyagok felsorolása (pl. korom mint rákkeltő ágens, dízelfüst).
 • Biológiai veszélyek: a közúton szállított fertőző anyagok azonosítása az azonosító jelek értelmezésével, a beavatkozás szabályai, valamint a különféle veszélycsoportok ismertetése.
 • A tűzoltás környezeti hatásai: a különféle, tűzoltásban használt oltóanyagok környezetterhelésének ismertetése, az oltás környezetvédelmi aspektusai.
 • Szabadtéri tömegrendezvények biztosításának sajátosságai, a fő követelmények.
 • Erdő- és vegetációtüzek: a Balaton környékén pusztító erdőtüzek áttekintése, tudnivalók az erdőtüzekről, azok kialakulásáról, a befolyásoló tényezőkről, veszélyforrásokról, veszélyeztetett településekről, kármegelőzésről, alkalmazható oltóanyagokról és –eszközökről, valamint a Balaton erdőtűzvédelmi térképe.
 • Nádasok védelme: speciális információk a nádastüzekről, a megelőzésről és a beavatkozásról, valamint a leginkább tűzveszélyes balatoni területek felsorolása.
 • Tőzegmezők védelme: speciális információk a tőzegtüzekről, a tűzveszély okairól, a veszélyforrásokról, az érintett Balaton-környéki településekről; illetve egy veszélyt jelző térkép a Balaton környéki tőzegmezőkről.
 • Állati kórokozók, madárinfluenza: a madárinfluenza veszélyei, a kialakulás és a terjedés, illetve a védekezés, megelőzés és kárelhárítás lépései.
 • Halpusztulás: a természetes mértéket meghaladó elhullás a Balatonban, a jelenség áttekintése, illetve káreseményként történő kezelése, információk.
 • Beavatkozás gépjárműtüzek esetén: lépések, felderítés, beavatkozás és utómunka.
 • Speciális beavatkozási szabályok – hibrid és elektromos járművek baleseteinél: amit az ilyen járművekről tudni érdemes, a tűzveszély forrásai, a beavatkozás sajátosságai, figyelmeztetések, utómunkálatok, és eltérés a hagyományos gépjárművek tüzeitől.
 • Szelektív gyűjtés – általános információk

 

II. Egészségügyi információk

Az anyagok elsősorban az elsősegély témáját járják körül: sérülések, rosszullétek kategorizálása, felismerése, külső jegyei és tünetei, valamint a mentés és az elsősegélynyújtás különféle helyzetekben (például mérgezések, közúti balesetek stb. esetén).

 • Sérülések: felismerése, kategorizálása, a sérülések külső jegyei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Rosszullétek: felismerése, kategorizálása, a rosszullétek formái, tünetei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Elsősegélynyújtási alapok: általános elsősegélynyújtási ismeretanyag, elméleti alapozással és gyakorlati útmutatókkal, amelyet bárki használhat.
 • Elsősegélynyújtás mérgezés esetén: kifejezetten a mérgezési esetekre fókuszál (különös tekintettel a leggyakrabb fajtára, a szén-monoxid-mérgezésre).
 • Elsősegélynyújtás rosszullét esetén: az epilepsziás rohamokra és a vércukorszint-csökkenésre, valamint az általános értelemben vett ájulási esetekre koncentrál.
 • Elsősegélynyújtás, egyéb: különféle mentési eseteket dolgoz fel, a vízben fuldoklás, a fulladás, az áramütés, a hőmérséklettel kapcsolatos veszélyek (fagyás, égés, hőguta) érintésével.

Az RSS 2019 anyagának letöltéséhez kattintson ide.