Tagozatok, szakmai bizottságok

A megújuló MTSZ-ben folyó szakmai munka „motorjai” a tagozatok, a szakmai és az eseti bizottságok. Ez a felosztás biztosítja, hogy a komplex munka a megfelelő szakértők és döntéshozók elé kerül, illetve, hogy a feladatmegosztás jól működjön.

Ráadásul a tagozatok és a bizottságok egyfajta átmenetet, hidat képeznek múlt és jelen között. A tagozatok esetén így néz ki a felosztás:

  • Létesítményi tűzoltósági tagozat – ez természetesen a jelenlegi LTSZ, amely annak szabályzói szerint fog működni. 
  • Önkormányzati tűzoltósági tagozat – ez pedig a jelenlegi ÖTOSZ, amely az ott meghatározottak alapján folytatja működését.
  • Önkéntes tűzoltó egyesületi tagozat – a fővárosi és a megyei tűzoltó szövetségekből áll, saját maga által megállapított ügyrendje szerint működik.

Ami a szakmai bizottságokat illeti, a megalkotásukban és szabályozásukban a jogelődnek tekintett, gróf Széchenyi Ödön által megalapított szervezet értékeihez nyúltunk vissza:

A bizottságok vezetősége ugyancsak választással jön létre, azok is önállóan dolgozzák ki ügyrendjüket és az elnökségnek kötelesek beszámolni tevékenységükről, ahová a tagozatok képviselőket delegálhatnak. Fő feladatuk a szövetség célkitűzéseinek szakmai területükön történő megvalósítása, javaslatok kidolgozása. Vezetői az elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vesznek, így közvetlenül jutnak információhoz és kifejthetik véleményüket.