Rescue Security & Safety

A Rescue Security & Safety (RSS) egy 2016-ban indult projekt, melynek célja az önkéntes tűzoltók számára használható mentő tűzvédelmi ismeretek összeállítása és terjesztése. A RSS projekt keretén belül eddig számos témában – élet- és műszaki mentés, elsősegélynyújtás, veszélyesanyag-semlegesítés, biológiai veszélyforrások – születtek tájékoztatók, melyek számos felületen – például online prezentációk formájában, a MÁV és a Balaton-térségi önkormányzatok ügyfélváróinak információs felületein, nyomtatott szóróanyagokon – elérhetők voltak.

2019-től a RSS az anyagok elektronikus formában történő terjesztésére váltott a könnyebb elérhetőség, a jobb visszakereshetőség és a fenntarthatóság miatt. Az alábbi, évenkénti (és témaköröknkénti) bontásban elérhető anyagok szabadon letölthetők.


Tartalomjegyzék

RSS 2019: Tűzoltói beavatkozók és egészségügyi információk

RSS 2020: Átfogó tudáscsomag (tűzoltás, személy- és műszaki mentés, veszélyes anyagok, környezetvédelem stb.)

RSS 2021: Biológiai veszélyforrások (koronavírus, biológiai veszélyek, eü. tudnivalók)

RSS 2022: Elektromos gépjárművekkel és napelemekkel kapcsolatos beavatkozási információk


Rescue Security & Safety 2019

I. A tűzoltói beavatkozás és annak környezetvédelmi hatásai

A környezetvédelmi vonatkozású tűzvédelmi és tűzoltási fejezetben rövid elméleti ismertetők és gyakorlatorientált útmutatók találhatók, amelyek segítségével elsősorban a Balaton környékén előforduló vészhelyzetek okát, azok esetleges megelőzését, elhárítását és az utána következő kárfelszámolást ismerhetik meg az olvasók.

A feldolgozott témakörök:

 • A vihar mint összetett időjárási veszélyhelyzet: szél, villámlás, viharos szél okozta károk, felkészülés és kárfelszámolás.
 • Extrém magas hőmérséklet: egészségügyi és környezeti hatásainak megismerése, kármegelőzés hőségriadó esetén.
 • Hőhullámok és közlekedés: egészségügyi hatások a turisztikai szezonban előforduló torlódások idején, a gépjárművek hatásai a környezetre, megelőzési intézkedések.
 • A Balaton magas vízállása nyáron: a helyzet kockázatai, a veszélyes helyszínek, ill. a magas vízállás által érintett települések megismerése, az elöntés kárelhárítási és kárfelszámolási lépései.
 • A Balaton magas vízállása télen: az ún. jeges magas vízállás kockázatai és hatásai a partszakaszra, a kárelhárítás lépései.
 • Talajerózió a Balaton mentén: a déli part magasparti részei, a felszínmozgások fajtái (omlás, kúszás, részleges csúszás, sárfolyás), veszélyeztetett települések felsorolása, a kármegelőzés lépései normál és esős időszakban, valamint a kárelhárítási feladatok.
 • Rendkívüli téli időjárás: csapadékban gazdag, extrém hideg téli időjárás hatásai a Balaton-parti településekre, a hóviharral kapcsolatos óvintézkedések, ill. a jégen tartózkodás szabályai, és a jégről való mentés áttekintése.
 • A füst veszélyei: a tűzesetek mint veszélyforrások (különös tekintettel a szabadtéri, nagy kiterjedésű tűzesetekre), a füst élettani hatásai, a füstmérgezés áttekintése és az elsősegély lépései.
 • A tűzgyújtás szabályai: a tűzgyújtás, hulladékégetés szabályai (különös tekintettel a 2020 januárjától változó tűzvédelmi szabályokra), az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tudnivalók, információk az erdőben történő tűzgyújtásról, valamint a tűzgyújtási tilalom rendszeréről.
 • Uszodák, vízművek, a klór veszélyei: a klór mint a leggyakrabban alkalmazott anyag jelenléte uszodákban, vízművekben; a klór egészségügyi hatásai, teendők mérgezés esetén; környezetvédelmi és mentési megfontolások.
 • A gyapjas lepke: a gyapjas pille látványos elszaporodását elősegítő környezeti és klimatikus hatások ismertetése, a kártevő szaporodásának leírása, a 2004-es somogyi kártevőinvázió tapasztalatai, védekezési lehetőségek.
 • Veszélyes anyagokat szállító járművek: a veszélyes anyagok azonosítása a gépjárműveken található azonosító táblák (ún. bárcák) ismertetése, a műszaki mentés feladatai, valamint az önkéntesként és polgárőrként történő beavatkozás részletei.
 • Veszélyes anyagok: csoportosítása, az expozíció (kitettség) leggyakoribb formái (azaz, hogyan juthatnak a szervezetbe ezek az anyagok), valamint a leggyakoribb veszélyes anyagok felsorolása (pl. korom mint rákkeltő ágens, dízelfüst).
 • Biológiai veszélyek: a közúton szállított fertőző anyagok azonosítása az azonosító jelek értelmezésével, a beavatkozás szabályai, valamint a különféle veszélycsoportok ismertetése.
 • A tűzoltás környezeti hatásai: a különféle, tűzoltásban használt oltóanyagok környezetterhelésének ismertetése, az oltás környezetvédelmi aspektusai.
 • Szabadtéri tömegrendezvények biztosításának sajátosságai, a fő követelmények.
 • Erdő- és vegetációtüzek: a Balaton környékén pusztító erdőtüzek áttekintése, tudnivalók az erdőtüzekről, azok kialakulásáról, a befolyásoló tényezőkről, veszélyforrásokról, veszélyeztetett településekről, kármegelőzésről, alkalmazható oltóanyagokról és –eszközökről, valamint a Balaton erdőtűzvédelmi térképe.
 • Nádasok védelme: speciális információk a nádastüzekről, a megelőzésről és a beavatkozásról, valamint a leginkább tűzveszélyes balatoni területek felsorolása.
 • Tőzegmezők védelme: speciális információk a tőzegtüzekről, a tűzveszély okairól, a veszélyforrásokról, az érintett Balaton-környéki településekről; illetve egy veszélyt jelző térkép a Balaton környéki tőzegmezőkről.
 • Állati kórokozók, madárinfluenza: a madárinfluenza veszélyei, a kialakulás és a terjedés, illetve a védekezés, megelőzés és kárelhárítás lépései.
 • Halpusztulás: a természetes mértéket meghaladó elhullás a Balatonban, a jelenség áttekintése, illetve káreseményként történő kezelése, információk.
 • Beavatkozás gépjárműtüzek esetén: lépések, felderítés, beavatkozás és utómunka.
 • Speciális beavatkozási szabályok – hibrid és elektromos járművek baleseteinél: amit az ilyen járművekről tudni érdemes, a tűzveszély forrásai, a beavatkozás sajátosságai, figyelmeztetések, utómunkálatok, és eltérés a hagyományos gépjárművek tüzeitől.
 • Szelektív gyűjtés – általános információk

II. Egészségügyi információk

Az anyagok elsősorban az elsősegély témáját járják körül: sérülések, rosszullétek kategorizálása, felismerése, külső jegyei és tünetei, valamint a mentés és az elsősegélynyújtás különféle helyzetekben (például mérgezések, közúti balesetek stb. esetén).

 • Sérülések: felismerése, kategorizálása, a sérülések külső jegyei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Rosszullétek: felismerése, kategorizálása, a rosszullétek formái, tünetei, hatásai. Áttekintő, alapozó anyag, amely megalapozza a későbbi elsősegélynyújtási ismereteket.
 • Elsősegélynyújtási alapok: általános elsősegélynyújtási ismeretanyag, elméleti alapozással és gyakorlati útmutatókkal, amelyet bárki használhat.
 • Elsősegélynyújtás mérgezés esetén: kifejezetten a mérgezési esetekre fókuszál (különös tekintettel a leggyakrabb fajtára, a szén-monoxid-mérgezésre).
 • Elsősegélynyújtás rosszullét esetén: az epilepsziás rohamokra és a vércukorszint-csökkenésre, valamint az általános értelemben vett ájulási esetekre koncentrál.
 • Elsősegélynyújtás, egyéb: különféle mentési eseteket dolgoz fel, a vízben fuldoklás, a fulladás, az áramütés, a hőmérséklettel kapcsolatos veszélyek (fagyás, égés, hőguta) érintésével.

Az RSS 2019 anyagának letöltéséhez kattintson ide.


Rescue Security & Safety 2020

A 2020-ban készült tudáscsomag a tűzoltástól a személymentésen át a veszélyes anyagokon keresztül számos témában nyújt ismereteket. A Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával elkészült projekt – a jellegéből adódóan – számos, a Balatonnal kapcsolatos tudnivalót tartalmaz, ám bizonyos részei rendkívül hasznosak lehetnek nem Balaton-környéki önkéntes tűzoltók számára is.

Tűzoltás

 • Elektromos gépjárművek tűzoltásának nemzetközi és hazai tapasztalatai
 • Tűzszimulációs megoldások alkalmazása a taktikai gyakorlatok során
 • Szendvicsszerkezetű fal égett az öntödében
 • Tűzjelzés a lakóházakban – Legyen? Milyen legyen?
 • Tűzesetek – robbanás és tűz a szombathelyi raktárcsarnokban
 • Az évtized tűzesete Budapesten
 • Tőzegmezők védelme
 • Nyitott szemmel – tájékoztató polgárőröknek, veszélyhelyzetek megelőzésére
 • Közúti közlekedés – Tehergépjárműtüzek
 • Nádasok védelme
 • Lángoló homlokzat – hőszigetelő rendszerek beépítése
 • Speciális beavatkozási szabályok – hibrid és elektromos járművek baleseteinél
 • Beavatkozás gépjárműtüzek esetén
 • Erdő- és vegetációtüzek
 • Tűzoltó gyakorlópálya a MOL Nyrt. Dunai Finomítójában

Személymentés

 • Multifunkciós mentőheveder – sokoldalú segédeszköz
 • Személymentés – Multifunkciós mentőhevederrel
 • Társ- és önmentés modern egyéni védőfelszerelésben
 • A multifunkciós heveder alkalmazásának lehetséges módozatai
 • Kötéltechnikai mentés tűzoltóknak – oktatási szintek
 • Mélyből mentés – újszerű megközelítésben
 • Leesés elleni védelem és kötéltechnikai mentési koncepció tűzoltóknak

Veszélyes anyagok

 • Veszélyes anyagok
 • A vegyvédelmi ruhák fejlődése
 • CO készülékek – új követelmények
 • Veszélyes anyagokat szállító járművek
 • Veszélyesanyag-baleset esettanulmány
 • A szén-monoxid hatásai, a mérgezés elkerülése
 • Uszodák, vízművek – a klór veszélyei
 • Mi történik klórgáz-ömléskor?
 • Biológiai veszélyek

Műszaki mentés – technika

 • Kismotorfecskendő-szállító utánfutó fejlesztés
 • Kismotorfecskendők és teljesítményeik összehasonlítása
 • Mentés személy-gépkocsiból – Vágjunk vagy ne vágjunk?
 • Hibrid járművek speciális veszélyforrásai, a tűzoltói beavatkozás sajátosságai
 • Autóbuszmentés – a beavatkozás szabályai
 • Holmatro eszközök a műszaki mentésben

Egészségügyi segítségnyújtás

 • Magasabb rákos megbetegedési arány a tűzoltók körében
 • Sérülések felismerése
 • Rosszullétek, mérgezések
 • Elsősegélynyújtás rosszullét esetén
 • Elsősegélynyújtás mérgezés esetén
 • Elsősegélynyújtási alapok – közúti balesetnél
 • elsősegélynyújtás – fulladás, áram, hőmérséklet
 • Elsősegélynyújtási alapok

Környezetvédelem

 • A tűzgyújtás szabályai
 • Szelektív gyűjtés, szemétleadás
 • Állati kórokozók: a madárinfluenza
 • Természeti kártevők: a gyapjas lepke
 • A tűzoltás környezeti hatásai
 • A füst veszélyei
 • Környezetvédelem a közlekedési baleset során

Időjárási tényezők

 • Környezetvédelem a közlekedési baleset során
 • Talajerózió
 • Hőhullámok és közlekedés
 • Rendkívüli téli időjárás
 • Extrém magas hőmérséklet
 • A vihar – hatások, megelőzés, kárelhárítás
 • A Balaton magas vízállása – télen
 • A Balaton magas vízállása – nyáron

Strandok és rendezvények biztosítása

 • Halpusztulás
 • Strandbiztonsági útmutató

Lakossági tájékoztatók

 • Biztonságban a Balatonon
 • Víz és vihar: tudnivalók a Balatonon
 • Veszélyes anyagok: minden, amit tudni érdemes
 • Időjárási veszélyhelyzetek a Balatonon: szárazság és szél
 • Tűzvédelmi tudnivalók a Balatonon
 • Biztonságban a Balatonon: Télen is
 • Eső, szél, vihar: a klímaváltozás jelei a Balatonon
 • Biztonságban a Balatonon: Hajóval is
 • Tájékoztatás a löszfalak veszélyeiről

Térképek

 • A Balaton erdőtűzvédelmi térképe
 • A Balaton kiemelt üdülőkörzetéhez tartozó települések melléklete

A tudáscsomagban ezen túl megtalálhatók rövid, grafikus „tudáskártyák”, amely a mobil képernyőkkel kompatibilis méretben egyfajta „súgóként” működhetnek, illetve PowerPoint prezentációk kiválasztott témák kapcsán. A csomagok (méretkorlátozás miatt) az alábbi három linkről tölthetők le.

Az RSS 2020 anyagainak letöltéséhez kattintson a következő linkekre:

1. rész

2. rész

3. rész


Rescue Security & Safety 2021

A Rescue Security & Safety projektsorozat ötödik, 2021-es ütemében készült tudáscsomag ezúttal a biológiai veszélyforrásokra – köztük természetesen a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókra – fókuszál. 

COVID-specifikus tájékoztató anyagok

A Rescue Security & Safety projektek kapcsán többször fókuszáltunk biológiai veszélyforrások elleni hatékony védekezésre, különös tekintettel azokra a gyakorlati információkra, amelyek a tűzoltókat bevetés közben érinthetik. A 2019-ben Kínában azonosított új koronavírussal (SARSCOV-2), amely időközben világméretű problémává nőtte ki magát, olyan biológiai veszélyforráshoz érkeztünk el, amely tulajdonképpen a tűzoltóktól is hasonló óvintézkedéseket követel meg, mint a civilektől. A biológiai veszélyforrásokat tárgyaló útmutató-sorozatunkban rövid áttekintésben vesszük át a legfontosabbakat, az alapoktól kezdve egészen a gyakorlati tudnivalókig. Az anyagok önkéntes tűzoltók számára íródtak, de sok aspektusban vannak átfedések a „civil” teendőkkel (pl. személyi higiénia, maszkviselés stb.).

COVID 1: áttekintés
COVID 2: kézmosás
COVID 3: Légzésvédelem
COVID 4: Higiéniai ajánlások tűzoltóknak bevetésekhez
COVID 5: Tünetek

COVID-specifikus PowerPoint prezentációk 

A prezentációk célja, hogy egy koronavírussal kapcsolatos információs előadás alapjául, hátteréül szolgáljanak. A részletes tudnivalókat a pdf anyagok tartalmazzák, így a PowerPoint prezentációkat célszerű azokkal együtt felhasználni egy előadás felépítésére.

COVID: A fertőtlenítés szerepe a koronavírus-járvány során (ppt)
COVID: az egyéni higiénia fontossága a koronavírus-járvány során (ppt)
COVID: Útmutató beavatkozóknak

Biológiai veszélyforrások általában

Mivel a RSS V. üteme a biológiai veszélyforrásokra fókuszál, a koronavírus-járvány mellett ilyen tájékoztató anyagok is készültek a projekt keretein belül. Az egyes anyagok letöltéséhez kattintson a linkre! Az anyagok pdf formátumban tölthetők le.

A füst veszélyei
A klórgáz veszélyei
A rák kockázata a tűzoltó körében
A szén-monoxid veszélyei
Biológiai veszélyforrások
CO-érzékelők
Halpusztulás
Madárinfluenza
Uszodák, vízművek – a klór veszélyei


Rescue Security & Safety 2022

A tudáscsomag ezúttal az elektromos autók veszélyeire, mentésükkel, oltásukkal kapcsolatos tudnivalókra fókuszál. Bónusz: napelemekkel kapcsolatos információk.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával elkészült tudásanyag szabadon felhasználható. Jelen összefoglaló oldalunk első szekciójában néhány informatív ábrát közlünk, a második szekcióban az egyes témakörökkel kapcsolatos bővebb bejegyzések linkjét, a harmadik szekcióban pedig egyes konkrét autótípusokkal kapcsolatos beavatkozási adatlapokra mutató linkek találhatók. Végül a negyedik szekcióban találhatók meg a napelemekkel kapcsolatos tűzoltástaktikai és műszaki tudnivalók.

1. Tájékoztató ábrák – összefoglaló röviden

Technikai okokból az alábbi, tudásanyagokra mutató linkek a RSS-nek eredetileg otthont adó Somogy Megyei Tűzoltószövetség honlapjára mutatnak. (A tuzoltoszovetseg.hu a 2022-es RSS-kampány során bizonyos bejegyzéseket átemelt az eredeti közlési helyről, azonban az egyszerűség kedvéért a linkelt tartalomjegyzék az eredeti bejegyzésekre mutat.)

2. Tájékoztatók

Elektromos töltőállomások és veszélyeik

Hogyan azonosítsuk a hibrid és elektromos gépjárműveket?

Elektromos töltőhelyek a garázsokban – hol kell rá számítani?

Mennyire veszélyes az elektromos autók égése mélygarázsokban?

Tűzoltástaktikai megközelítés hibrid és elektromos járműveknél

Biztonság és az elektromos autó töltése otthon

Elektromos autóbusz tűzoltási tapasztalatai

Elektromos autók oltás utáni hűtése – „hajtogatható konténerrel”

Tűzoltástaktikai szempontok hibrid és elektromos járműveknél

Elektromos autók tűz utáni hűtése – komplett rendszer a Vettertől

Elektromos autók tüze – hatások a környezetre

Elektromos jármű oltása, hűtése konténerben

Elektromos jármű oltása, hűtése nyitható konténerben

Hogyan szállítsuk el az elektromos járműveket?

Hőfelszabadulás a lítium-ion akkumulátorokban

Lítium-ion akkumulátor tárolók oltása – Lehet vízzel is?!

Hogyan égnek a lítium akkumulátorok?

Melyek a lítium akkumulátorégés egyértelmű jelei?

Mennyi víz kell egy elektromos autó oltásához?

Mi a teendő az elektromos autók égése után mélygarázsokban?

Litíum-ion elemek és akkumulátorok: Milyen készülékeket használhatunk az oltáshoz?

Litíum-ion elemek és akkumulátorok: Milyen oltási módokat vehetünk számításba?

PyroBubbles - A, B, C, D és F osztályú tüzekre

Tűzoltó takaró – egy új lehetőség a gépjárműtüzek oltására

Minden hibrid autó zöld rendszámmal rendelkezik?

Mit tegyünk az elektromos autókkal tűzoltás után?

Mitől gyulladhat meg a lítiumion-akkumulátor?

Multifunkcionális tűzoltó utánfutó – tűzoltó svájci bicska

Műszaki mentés és tűzoltás elektromos személygépkocsiknál

Tűzoltás parkolóházban, mélygarázsban – oltás és vontatás

Elektromos autók akkumulátorainak oltása – Új oltórendszer

3. Gépjárművek beavatkozást segítő adatlapjai [pdf]

Toyota Prius PHEV

Toyota Prius HEV (2009-)

Nissan Leaf (2017-)

Hyundai Ioniq EV (2019-)

VW e-Golf (2014-)

Kia Niro EV (2022-)

Hyundai Kona EV (2018-)

Hyundai Kona HEV (2019-)

Audi A3 e-tron PHEV (2014-2020)

Renault Zoe EV (2013-)

VW e-UP EV (2014-)

Opel Ampera HEV (2011-)

BMW i3 EV (2015-)

Honda e EV (2020-)

Nissan Juke HEV (2022-)

Peugeot 2008 EV (2019-)

Ford Kuga PHEV (2019-)

4. Napelemekkel kapcsolatos információk

A fotovoltaikus rendszerek üzemállapotai és a szükséges intézkedések

Beavatkozás előkészítése és a felderítés folyamata napelemes rendszereknél

Beavatkozási szabályok – amikor a működő fotovoltaikus rendszert üzemen kívül kell helyezni

Napelemes rendszerek tűzoltása – szabályok és taktikák

Napelemek a tetőn – a rendszer fő részei és tűzveszélye

Lehetséges biztonsági funkciók a napelemes rendszereken

Mi történik a napelempanel takarásakor? 

Napelemes rendszertípusok – Milyen a működési módja?

Napelempanelek – Hogyan viselkednek tűz hatására?

Napelemparkok – tűzoltási taktikák

Napelemes rendszerek – veszélyek és védőintézkedések a beavatkozás során