Köszöntő

Tisztelt Tűzoltó Bajtársak!

A Magyar Tűzoltó Szövetség 2013. március 2-án megtartott tisztújító közgyűlésén a tagság véleményét képviselő küldöttek többségi szavazata alapján elnökké választottak. A megválasztásomhoz fűződő bizalmat ezúton is köszönöm, egyben ígérem, hogy minden erőmmel és tudásommal, lehetőségeim szerint igyekszem megfelelni a velem szemben támasztott, de a MTSZ érdekeit szolgáló elvárásoknak.

A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra, hogy szervezetünk a szakmai érdekképviseletben egyesítő, a közbiztonság részét képező tűzvédelemben, továbbá közösségerősítésben, az utánpótlás nevelésben hatékony, a lakosság, illetve a gazdaság védelmét szolgáló társadalmi kapcsolatainkban, kezdeményező és együttműködő legyen.

Az ismertetett célokat történelmi hagyományaink megőrzésére alapozott színvonalas személyi és technikai felkészültséggel, valamint a tevékenységet biztosító anyagi lehetőségek legjobb kihasználásával tudjuk elérni.

Tisztelt Bajtársak!

Korunk tűzoltója legyen bár önkéntes egyesületi, önkormányzati, létesítményi vagy hivatásos, elődeink példáját követve, vállalt hivatásához méltóan bármikor készen áll mások mentésére, a bajban történő segítségnyújtásra.

A hivatásunkban sikert, eredményt elérni egyedül vagy külön-külön nem, csak együtt tudunk. Ehhez kívánok valamennyiünknek jó erőt, egészséget, kitartó akaratot, szem előtt tartva a tűzoltóság jelmondatát:

„Istennek dicsőség, egymásnak segítség”

 

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy

elnök