Az MOTSZ elnökei: dr. Benedek Mihály

elnök: 1944–1945

Az 1894-ben született Benedek Mihálynak (eredeti nevén Skalecz Mihály) dicstelen szerep jutott az MOTSZ történetében: az ő rövid „elnöksége” végén szűnt meg hosszú időre a szervezet, és ő volt az, aki a szövetség múltjának jelentős részét megsemmisítette, helyrehozhatatlan károkat okozva ezzel.

A fővárosi tűzoltóság kötelékében 1919 óta dolgozó Benedek 1932-ben szerzett jogi diplomát, és még ugyanabban az évben a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület tiszteletbeli parancsnokává választották. Tűzoltó szolgálata alatt a szövetséggel is kapcsolatba került, számos szakcikket írt a Tűzrendészeti Közlönybe, sokat foglalkozott légoltalmi kérdésekkel is.

1944. október 15-én, a nyilas hatalomátvétellel került a budapesti tűzoltó főparancsnoki székbe, miután dr. vitéz Kiss Lajost fegyverrel eltávolították. 1944. október 29-én a nyilas kormány honvédelmi miniszterének rendelete alapján, Benedek felügyelete mellett, megkezdődött a tűzoltóság és a tűzoltó szerek nyugatra menekítése. A rendelet értelmében a tűzoltó szereket és vontatóikat, a tartalék anyagokat és a javítóműhelyek felszerelését el kellett szállítani, csak az értéktelennek ítélt, elavult eszközök maradtak. A rendelet alapján el kellett szállítani továbbá például az egészségügyi, gázfelderítő és gázmentesítő szolgálat felszereléseit, sőt, a teljes üzemanyagkészletet is. Mindezt a hivatásos tűzoltók és az önként jelentkező légoltalmi szolgálatosok közreműködésével: legalább annyiuknak kellett távozni, amennyien a szerek működtetéséhez szükségesnek bizonyultak.

A kitelepítéseket a tűzoltó állomány ellenségesen fogadta, és ahol lehetett, meg is tagadta – ám erre nem mindenütt volt lehetőség. Kalotai József pécsi szolgálatvezető például ezt mondta el 1974-es visszaemlékezésében: „[…] dr. Várnagy Elemér nyilas tanácsnok előrántotta pisztolyát és kijelentette, hogy akik nem hajtják végre az evakuálási parancsot, azokat lelövi. Ez megtette a kellő hatást, és a megfélemlítést tovább fokozta az, hogy őrként minden kocsira egy-egy nyilas került. A gépkocsikra minden mozgatható és értéket jelentő dolgot, a teljes irattári anyagot, a szolgálati könyveket, stb. felrakták […]”

 

A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség ez alatt az időszak alatt már semmilyen tevékenységet nem fejtett ki. A szövetség irattárát dr. Benedek Mihály Németországba szállíttatta, végül Gangkofenben (Bajorország) teljes egészében megsemmisítették azt.

A történet végére az ideiglenes kormány 1945. október 30-án megjelent 10 280 / 1945 ME rendelete tette: az MOTSZ vagyonát államosították, a szövetséget, a megyei szövetségeket és az önkéntes tűzoltóságokat pedig megszüntették.