Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és három, a tagozatok által delegált tagból álló négyfős testület, mandátuma öt évre szól és munkáját az  FB elnöke irányítja.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség alapszabályszerű és törvényes működését, gazdálkodását, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználását, a Szövetség vezetésének működését, de vizsgálja a küldöttgyűlési határozatok végrehajtását és betartását is.

Vizsgálja a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket és azokat véleményezi.

Alapvető feladatai közé tartozik a Szövetség, mint közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásának ellenőrzése is. Ennek során jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, iratokat vizsgálhat meg. Elnöke az elnökségi üléseken részt vesz és kifejtheti véleményét.

A tagozat vezetője Miakich Gábor.