Hírek

Október 1-től változnak a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági jogkörök
2024. június 20. 10:59
A Magyar Közlöny idei 66. számában június 18-án megjelent a katasztrófavédelem hatósági feladatait érintő 2024. évi XXIX. törvény. Ebben az állam működését érintő egyes törvények módosításáról rendelkeznek, amelyben több a katasztrófavédelem feladatait érintő hatáskör áthelyezésről döntenek. Ennek alapján október 1-től a kormányhivatalokhoz kerülhetnek át hatósági jogkörök.

A fő hatósági feladatokat érintő jogszabályok

 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása.
 • A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
 • A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
 • A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
 • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

E szerint  hivatásos katasztrófavédelmi szervtől kormányzati igazgatási szervhez 2024. október 1-jén kerül át hatósági hatáskör. Ezek a hatáskörök

 • a tűzvédelmi,
 • iparbiztonsági,
 • vízvédelmi és
 • vízügyi hatósági hatáskör.

A „hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész helyébe mindenütt a „Kormány rendeletében kijelölt hatóság” szerepel. Ezért a konkrét jogkörök a kormányrendeletben jelennek meg a későbbiekben.

Személyi kérdések

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása bevezeti a hatósági vezénylés fogalmát, amely határozott időtartamú és a hatósági hatáskört telepítő törvény vagy kormányrendelet hatálybalépésének napjával, azaz október 1-el indul és legfeljebb 2 év lehet.

 • A hatósági vezényléshez nem szükséges a hivatásos állomány tagjának beleegyezése.
 • A hatósági vezénylés helyett a hivatásos állomány tagja hozzájárulhat szolgálati viszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá átalakításához, vagy kérheti szolgálati viszonyának megszüntetését.
 • A hivatásos állomány tagja részére a hatósági vezénylés időtartama alatt olyan szolgálatteljesítési helyet biztosít, amelynek eléréséhez szükséges idő a tartózkodási helytől nem haladja meg irányonként a másfél órát, tíz éven aluli gyermeket nevelőnél az egy órát, kivéve, nyilatkozatával vállalja a hosszabb utazási időt.
 • Ha ez nem biztosítható, és a hivatásos állomány tagja nem vállalja a hosszabb utazási időt, akkor a szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

A minisztériumok közötti egyedi ügyekben a  miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója dönt.

A törvény vonatkozó szövege:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b931ca6ba16771c8fd7b04d1ec570d36674c3a58/megtekintes