Hírek

Elektromos töltőhelyek a garázsokban – hol kell rá számítani?
2024. május 03. 14:03
Tűz esetén fontos szempont, hogy egyre több helyen lehet elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőpontokkal találkozni. Hazánkban ugyanis 2021. január 1-jétől az elektromobilitás elősegítése érdekében jogszabály teszi kötelezővé ezek létesítését bizonyos új épületekben; jövőre pedig bizonyos régi épületekben is kötelező lesz kiépíteni.

Az elektromobilitás elősegítése érdekében a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 6. § (4) beiktatta az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 8. mellékletét.

Nem lakáscélú épületekben – 10 férőhely feletti parkolóban

Minden új építésű vagy jelentős felújítás alá vont és tíznél több parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épület esetében, ha a parkoló az épületen belül vagy az épület mellett helyezkedik el, akkor legalább egy elektromos töltőpontot, továbbá minden ötödik parkolóhelyen olyan elektromos csatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi időpontban való telepítését.

Lakóépületekben – 10 feletti parkolóban

Minden új építésű vagy jelentős felújítás alá vont, tíznél több parkolóhellyel rendelkező lakóépületek esetében, ha a parkoló az épületen belül vagy az épület mellett helyezkedik el, akkor minden parkolóhelyen olyan elektromos fogadócsatlakozást biztosító létesítményt (az elektromos kábelek továbbvezetésére szolgáló szerkezetet) kell telepíteni, amely lehetővé teszi elektromos járművek részére alkalmas töltőpontok későbbi időpontban való telepítését.

Meglévő nem lakáscélú épületekben – 20 feletti parkolóban

Meglévő épületek esetén a több mint húsz parkolóhellyel rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében 2025. január 1-jétől legalább egy elektromos töltőpontot kell telepíteni, ha a parkoló az épületen belül helyezkedik el, vagy a parkoló közvetlenül az épület mellett helyezkedik el.

Vagyis csak a régi építésű lakóépületekben nem lesz 2025-től elektromos töltőhely.

 

E-autók töltése a garázsokban – védelmi megoldások

Az e-autók töltőoszlopaira egyre inkább szükség lesz egy garázs üzemeltetéséhez. Ezek pedig pótlólagos tűzvédelmi intézkedések nélkül is felszerelhetők, mivel a töltőoszlopok tűzterhelése a garázs egészéhez képest alacsonynak minősíthető.

A nagyobb töltőinfrastruktúra többi eleme azonban már nem ilyen veszélytelen!  Az ugyanis a töltőoszlopok mellett vezérlőszekrényeket, invertereket és lítium-ion akkumulátorokkal ellátott puffertároló egységeket is tartalmaz. Vagyis már egy olyan töltési infrastruktúráról van szó, ahol jelentős tűzterheléssel kell számolni.

A jelenlegi előírások szerint a garázs funkcióhoz nem tartozó helyiségeket tűzgátló módon kell elválasztani. Ennek analógiájára javasolják az elektromos töltőinfrastruktúra kiegészítő technikai elemeit, ezek jelentős tűzterhelése miatt, a garázs többi részétől megfelelő tűzgátló válaszfallal elválasztani. Ez a megoldás a beavatkozó tűzoltók védelmét és a gyorsabb beavatkozás feltételeit is megteremti.

A tűzgátló fallal elhatárolt helyiséget fel kell deríteni és az ebből való továbbterjedést meg kell akadályozni. Ha nincs ilyen építészeti elhatárolás, jelentős tűzterheléssel kell számolni az egész garázsban.

 

A poszt a Rescue Security & Safety VII projekt részeként jelent meg.

A projektet a Miniszterelnökség és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatta