Hírek

ÖTE és ÖTP pályázatok
2023. április 25. 16:28
Megjelentek az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatok.

A központi költségvetésben az elmúlt évekhez hasonlóan

  • az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására 700 millió,
  • az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésére 225 millió forint áll rendelkezésre.

 

ÖTE pályázat

Az ÖTÉ-k számára 600, az önkéntes mentőszervezetek számára 100 millió forint van elkülönítve. 

Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertárépítésre és felújításra, EDR-rádiókra, védő- és technikai eszközökre éppúgy, mint tűzoltótechnika-kezelői vizsgára, gépjármű és technikai eszköz felújításra, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó védő- és technikai eszközökre, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésére is.

A pályázat kiegészült a gépjárműadó elszámolásának lehetőségével, pályázhatóvá váltak a különböző felülvizsgálatokhoz kapcsolódó kiszállási díjak, és az egyesületek által megrendelt eszközök kiszállítási díja is. Az idei évtől a pályázható tételek között szerepel a vagyonbiztosítás, a szertárkarbantartáshoz kapcsolódó költségek, a tűzoltó-védőruha tisztításának költsége, valamint a hagyományőrző tevékenység körében a kocsifecskendő-felújítás és a csapatzászló-beszerzés, illetve -felújítás is.

Pályázni lehet természetbeni (BM OKF által beszerzett tűzoltó szakfelszerelések; EDR rádiók) és pénzbeli (működési költség; tűzoltóvédő- és technikai eszköz beszerzése; egyéb eszköz beszerzése; gépjármű és tűzoltótechnikai eszköz felújítása, javítása; szertárépítés, -felújítás) támogatásra. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő.

A katasztrófavédelmi szervek az idei évben is kiemelt figyelmet fordítanak a pályázó szervezetek képviseleti jogosultságainak vizsgálatára, így a pályázatok beadása előtt különösen fontos ellenőrizni a vezető tisztségviselők bírósági nyilvántartás szerinti megbízási időtartamát, és szükség esetén megtenni a megfelelő intézkedéseket azok rendezésére. 

Pályázat beadása: 2023. május 25-ig – ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz kell beadni, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van.

A beérkezett pályázatok elbírálása legkésőbb 2023. július 21-ig megtörténik.

Kapcsolódó dokumentumok:

 Pályázati_kiírás (2023.04.25.)

 1_melléklet (2023.04.25.)

 2_melléklet (2023.04.25.)

 3_melléklet (2023.04.25.)

 4_melléklet (2023.04.25.)

 5a_melléklet (2023.04.25.)

 5b_melléklet (2023.04.25.)

 6_melléklet (2023.04.25.)

 7_melléklet (2023.04.25.)

 8_melléklet (2023.04.25.)

 9_melléklet (2023.04.25.)

 10_melléklet (2023.04.25.)

Az eredeti hír a BM OKF oldalán itt olvasható.

 

ÖTP pályázat

Pályázat beadása: 2023. május 25-ig – ahhoz a hivatásos tűzoltósághoz, amellyel az ÖTP együttműködési megállapodást kötött.

A beérkezett pályázatok elbírálása legkésőbb 2023. július 7-ig megtörténik.

Kapcsolódó dokumentumok:

 Pályázati kiírás (2023.04.25.)

 1. melléklet (2023.04.25.)

 2. melléklet (2023.04.25.)

 3. melléklet (2023.04.25.)

 4. melléklet (2023.04.25.)

 5a. melléklet (2023.04.25.)

 5b. melléklet (2023.04.25.)

 6. melléklet (2023.04.25.)

 7. melléklet (2023.04.25.)

 8. melléklet (2023.04.25.)

 9. melléklet (2023.04.25.)

 10. melléklet (2023.04.25.)

Az eredeti hír a BM OKF oldalán itt olvasható.