Az MTSZ elnökei: dr. Száray Zoltán

elnök: 1996–2000

Száray Zoltán 1944. december 22-én született Budapesten. 1967. április 1-jén kezdte hivatásos pályafutását a VI-VII. kerületi Tűzoltóparancsnokság állományában vonulós tűzoltóként. A családi példát édesapjától, Száray Rudolftól kapta, aki szintén tűzoltó volt. 

A BM Akadémia elvégzését követően egy évig az I-II-XII. kerület alosztályán dolgozott tűzrendészeti előadóként. 1970-től kezdett a tűzoltóképzés területén tevékenykedni, a Belügyminisztérium Tűzoltó Kiképző Központ parancsnoki pozícióját 1989. október 1-jétől foglalta el, 1991. szeptember 1-jétől pedig a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézet főigazgatói beosztását töltötte be.

1993. június 16-án a Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság tűzvédelmi főigazgatója, 1995. április 1-jén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka lett.

1992-ben arany pecsétgyűrűt, 1997-ben dísztőrt, 1999-ben díszkardot vehetett át a belügyminisztertől. A köztársasági elnök, ugyancsak 1999-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki, és még ugyanebben az évben léptették elő vezérőrnaggyá.

A Magyar Tűzoltó Szövetség elnöki székébe az 1996 novemberi tisztújítás során került – éppen abban az évben, amikor az Országgyűlés (1996. április 23-án) elfogadta a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvényt. Vagyis mintegy hatvan év után ismét törvény – „A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény” – szabályozta az ország tűzbiztonságát és a tűzoltóság működését.

A törvény különbséget tett az önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) és az önkéntes tűzoltóság (ÖT) között. A definíció szerint az a társadalmi szervezet volt ÖTE, amely az adott településen közreműködött a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában. Ezzel szemben az ÖT az a köztestület, amelyet a települési önkormányzat és a tűzoltó egyesület közösen alapított tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátására; folyamatos készenléti szolgálatot lát el és egy önálló működési területen tevékenykedik.

A dr. Száray Zoltán által elnökölt szövetség tagszervezetei, a létesítményi és önkéntes tűzoltók egyre több esetben avatkoztak be; különösen a körzetközponti önkéntes tűzoltóságok beavatkozásainak aránya volt magas. 1996-ban az összes önkéntes beavatkozásnak több mint felét ilyen tűzoltóságok végezték el. Éppen ezért az elnökség úgy érezte, hogy ideje az MTSZ-nek is haladnia a korral, ezért módosítottak az alapszabályon, lehetővé téve például, hogy az állampolgárok felajánlhassák adójuk 1%-át a szövetségnek. A sporttagozat 1997-es megalakulásával egyre inkább előtérbe kerültek a versenyek is, amelyek jótékony hatással voltak a tűzoltó mozgalom kohéziójára. Az 1999-ben elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzattal pedig végül az MTSZ minden olyan alapvető dokumentummal rendelkezett, amely a megfelelő működést lehetővé tette.

A jobb szakmai koordináció érdekében az MTSZ együttműködési megállapodást kötött két „testvérszervezettel”, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségével, valamint a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségével is. Ez a megállapodás – utólag visszanézve – egy hosszú, de szép eredményekkel kecsegtető folyamat kezdetének bizonyult. (A keretmegállapodás előkészítése még Száray elnöksége alatt történt, de az aláírás már a következő elnök, Pintér József feladata volt 2000. október 18-án.) 

Dr. Száray Zoltán végül 2000 márciusában köszönt le a Magyar Tűzoltó Szövetség éléről, majd nem sokkal később, 2000. május 30-án, több, mint három évtizedes hivatásos pályafutás után, a szolgálat felső korhatárának elérésével vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktívan részt vett a parancsnokság életében, tudását, tapasztalatát szívesen adta át az őt követő tűzoltó generációnak. Érdemei elismeréseként 2008-ban, már nyugállománya idején nevezték ki tűzoltó altábornaggyá.

2014. december 12-én, gróf Széchenyi Ödön születésének 175. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma  és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az igazgatóság Dologház utcai épületében pénteken délután. Itt – a rendezvény egyik ünnepi mozzanataként – Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte dr. Száray Zoltán nyugállományú tűzoltó altábornagyot, közelgő hetvenedik születésnapja alkalmából.

Dr. Száray Zoltán 2018. szeptember 23-án, türelemmel viselt, hosszantartó, súlyos betegség következtében otthonában hunyt el. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, katolikus szertartás szerint, testületi tiszteletadás mellett történt. Ravatalánál díszőrség állt, a családtagok, állami, önkormányzati és katasztrófavédelmi szervek vezetői mellett egykori bajtársak, tanítványok, pályatársak rótták le tiszteletüket.