Az MTSZ elnökei: dr. Jókai Oszkár

elnök: 1992–1996

Dr. Jókai Oszkár, a Magyar Tűzoltó Szövetség újkori időszakának második elnöke 1942. szeptember 25-én, Kispesten született. Érettségit követően a VIII. ker. Tűzoltó-parancsnokságra szerelt fel vonulós tűzoltónak, és összesen három évtizeden keresztül dolgozott különböző beosztásokban, mielőtt 1990-ben, már kerületi parancsnokként, sikeresen pályázta meg az országos tűzoltó parancsnoki pozíciót.

A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) alelnöke volt 1991–1999 között, a szervezetben végzett munkája miatt pedig 1999-ben tiszteletbeli alelnökké választották. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség elnöki posztján 1992-ben váltotta Csereklei Lászlót, egy meglehetősen nehéz időszakban: a törvény kimondta ugyan, hogy a helyi tűzvédelemről való gondoskodás a települési önkormányzatok feladata, az 1992-es költségvetés azonban ehhez semmilyen forrást nem biztosított. Hazánkban a hivatalos statisztikák szerint 1992-ben 1860 ÖTE működött, ebből 766 egyesületként, 1028 társadalmi szervezetként, önkormányzati fenntartásban, 66 pedig egyéb formában. Az egyébként is túlfeszített önkormányzati költségvetések nagyon kevés támogatást juttattak a már egyesületként – azaz önálló jogi személyként – működő önkéntes tűzoltóságoknak. 

Dr. Jókai Oszkár a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeként ezen változtatott: sikeresen lobbizott az önkéntes tűzoltóságok anyagi támogatásának megteremtéséért, amely 1993-ban 50 millió forintról indult, és 1997-re elérte az évi 400 millió forintot. 

1993. július 1-jén került nyugállományba országos tűzoltó parancsnokként, ezt követően pedig – elmondása szerint – maga ellen kezdeményezett az MTSZ rendkívüli választmányi ülésén bizalmatlansági szavazást, hogy kiderüljön, nyugdíjazása után is kitart-e mellette a szervezet. Mint kiderült, igen: hat tartózkodás mellett, nyolcvankét igen szavazattal erősítették meg a pozíciójában.

A munkát – a szövetség Izabella utcai székházának majd’ fél évszázaddal azelőtti államosítása miatt – saját irodahelyiség és adminisztratív munkatársak nélkül kellett elkezdeni. A helyzet később csak annyiban változott, hogy a belügyminisztérium biztosított a szövetség számára Mogyoródi úti épületében két szobát. 

Az elnökségi ülések produktívabbá tétele érdekében Jókai bevezette, hogy tárgyalási jogkörrel valamennyi megyei szövetség elnöke is meghívást kapjon. 

Az MTSZ első igazi szakmai megmérettetésére dr. Jókai Oszkár saját bevallása szerint 1993-ban került sor, az „Erdők tűzvédelméért” című konferencia megszervezésével. A szimpózium december 15–16. között zajlott a Duna Palotában; nemzetközi szakemberek közül előadást tartott az Olasz Tűzoltó Szövetség elnöke, az Osztrák Tűzoltó Szövetség alelnöke, valamint a CTIF erdőtüzek albizottságának elnöke. 

Az MTSZ elnöksége ebben az időszakban alapította meg a Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet is, amely jelenleg az önkéntes tűzoltóknak adható legmagasabb elismerés.

1994-ben került sor az iroda kibővítésére: egy február 22-i elnökségi ülésen született meg a döntés két munkatárs – egy adminisztrátor és egy gazdasági felelős – felvételéről.

Az 1995. augusztus 20-i ünnepség különleges eseményt hozott a szövetség életében: Magyarországra látogatott ugyanis a tiszteletbeli elnök, dr. Habsburg Ottó. Az őt kísérő Jókai Oszkár elmondása szerint egy, a Bazilikában megtartott istentisztelet után hatalmas érdeklődés és rendkívül nagy tömeg fogadta a vendéget.

1995. december 5-én ünnepelték meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség megalakulásának 125. jubileumát; az esemény védnökségét Gál Zoltán, a parlament akkori elnöke vállalta. Az ünnepségen Kuncze Gábor belügyminiszter mondott pohárköszöntőt, aki így méltatta a szövetség addigi erőfeszítéseit: „Nagyon nagyra értékeljük azt munkát, amit az újjáalakulás, de különösen 1992 óta végzett a szövetség. […] én személy szerint is nagyra értékelem Jókai Oszkár vezérőrnagy tevékenységét […] Reményünk szerint hosszú időn keresztül lesz még lehetősége a Tűzoltó Szövetségnél ezt a munkát kifejtenie.” Jókait ez alkalomból – több, mint harmincöt éves tűzoltói életpályája elismeréseképpen – a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 

Az 1996-os tisztújítás előtt a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság felvételt nyert a Magyar Tűzoltó Szövetségbe; ezt követően a gyűlésen dr. Száray Zoltán tűzoltó altábornagyot, akkori fővárosi tűzoltó parancsnokot választották meg a szövetség új elnökévé.

Dr. Jókai Oszkár 1997-től vállalkozóként, 2009-től tűzvizsgálati szakértőként, 2010-től pedig igazságügyi szakértőként dolgozott tovább.