Az MTSZ elnökei: dr. Bende Péter

elnök: 2004–2013

Bende Péter 1953. január 25-én született Budapesten. Főiskolai végzettséget a Távközlési Műszaki Főiskola vasútgépész szakán szerzett. 1979-ben, járműgépész üzemmérnökként szerelt fel az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemébe. 1980-ban nevezték ki a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság technikai alosztályvezetőjének, egy év elteltével technikai és anyagi osztályvezető lett. 1981–82-ben elvégezte a BM Tűzoltó Kiképző Központ tisztiátképző szakát, így felsőfokú szakmai képzettséget szerzett. 1990-ben az ELTE jogi karán diplomázott, két évre rá a jogi szakvizsgát is letette. 1991-től az Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Gazdasági Osztályát vezette, egészen 1999. január 1-jéig, ekkortól a fővárosi tűzoltóság parancsnokhelyettese volt. A belügyminiszter 1997-ben ezredessé nevezte ki. A Főváros Közgyűlés Városrendészeti Bizottságának döntése értelmében 2000 februárjától látta el a fővárosi tűzoltóparancsnoki teendőket, a stafétát nyugállományba vonulásakor, 2011 januárjában adta át utódjának. A köztársasági elnök Bende Pétert 2000 augusztusában dandártábornokká, két évvel később, ugyancsak az állami ünnep alkalmából vezérőrnaggyá nevezte ki.

Kiváló munkáját vezetői több esetben elismerték. 2003 májusában a belügyminisztertől Szent Flórián Érdemjelet vehetett át, 2008. március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének Katonai Tagozatával tüntette ki.

Dr. Bende Péter ny. tű. vezérőrnagy 2004-ben váltotta Pintér Józsefet az MTSZ elnöki székében, és mivel 2013 márciusáig maradt ebben a pozícióban, a szövetség 150 éves történetének második leghosszabban ténykedő elnöke volt.

Elnöksége alatt, 2005. november 26-án Székesfehérváron született meg az MTSZ Tűzoltóverseny Tagozata (TT), ahol a versenyeken közel százan tevékenykedtek. A csökkenő kormányzati támogatás ellenére 2006-ban az MTSZ TT az I. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt sikerrel bonyolította leaz eseményt azóta is minden évben nagy sikerrel rendezik meg.

Dr. Bende Péter elnöklete mellett 2005. április 30-án, Keszthelyen az Országos Tűzoltó Nap zajlott le, szeptember 23-án szakmai szimpózium az önkéntes tűzoltó egyesületi elnökök, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok parancsnokai számára. December 3-án került sor az MTSZ fennállásának 135. évfordulójára, külföldről nyolc tűzoltó szövetség vezetői tették tiszteletüket a budapesti eseményen. Mi több, gróf Széchenyi Gézaa szövetség alapítójának egyenesági leszármazottjais jelen volt, akinek a szövetség vezetői emlékplakettet adtak át.

Az évezred elejétől folyamatosan épített nemzetközi kapcsolatok 2008-ra értek be teljesen: az MTSZ szoros kapcsolatot ápolt Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Ausztria és Németország tűzoltó szövetségeivel. Mi több, a lengyel és a szlovák szövetségekkel írásos együttműködési megállapodást is kötöttek. Az MTSZ képviselői folyamatosan részt vesznek a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság munkájában, illetve a CTIF Európai, Verseny és Dunamenti Tagországok Bizottságában is.

A szövetség ebben az időszakban anyagi nehézségekbe is került. A 2008-as költségvetésben például – máig tisztázatlan okokból – összevontan szerepelt az MTSZ és LÖTOSZ működési támogatása, amely hosszas egyeztetésre kényszerítette mindkét szervezetet. Az MTSZ takarékossági okokból 2005-ben és 2008-ban is költözni kényszerült. A „főhadiszállás” először a Visegrádi utcából a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba a Kerepesi útra, majd innen ismét az egykori helyére, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság használatában lévő Martinovics téri irodahelyiségekbe tevődött át.

Annál nagyobb siker volt a szakmai munka egyik legjelentősebb eredménye, a 2008. évi XXXIII. törvény, amely az MTSZ szorgalmazására jött létre, s amely az ÖTÉ-kre vonatkozott. A törvény rendelkezései alapján ugyanis a tűzoltó egyesületek az addigiaknál is aktívabban közreműködhettek a tűzvédelemben. Vagyis egy-egy kárhelyszínen, miután riasztotta az illetékes hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóságot, azok kiérkezéséig köteles volt mindent megtenni a tűz megfékezéséért, a baleset felszámolásáért stb. Amint pedig a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vagy az önkéntes tűzoltóság kiérkezett, az egyesület tagjai a tűzoltásvezető intézkedéseinek megfelelően segédkeztek tovább.

Dr. Bende Péter a Szent Flórián Önkéntestűzoltó-portál létrehozásakor ezt írta beköszöntőjében: „Még fővárosi tűzoltóparancsnokként megtanultam becsülni az önkéntes tűzoltók munkáját. Később, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeként mindent megtettem azért, hogy az önkéntes tűzoltók megkapják mind az erkölcsi, mind az anyagi támogatást ahhoz, hogy a településükért vállalt kötelességüknek magas szakmai színvonalon eleget tehessenek.”

Dr. Bende Pétert 2013. december 2-án, tragikus hirtelenséggel érte a halál. Több évtizedes szakmai pályafutása során – bármely beosztásban teljesített is szolgálatot – mindig kiemelkedő hivatástudatról, a testület iránti elkötelezettségről tett tanúbizonyságot. Tűzoltói generációk nőttek fel a „keze alatt”, tanulhattak tőle tisztességet, emberséget, szakmai alázatot.