Az MTSZ elnökei: Dobson Tibor

elnök: 2013–

Dobson Tibor 1959. április 19-én született Karcagon. A hivatalos életpályát 1981-ben, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola (KLKF), Tábori-tüzér (pedagógia) Szakán szerzett diploma megszerzését követően a Kiskunhalas Páncéltörő Tüzérezred alegység parancsnokaként kezdte, majd 1984-től a KLKF főiskola oktatójaként teljesített szolgálatot. A tűzoltósághoz 1989-ben kérte áthelyezését, ahol a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (FTP), mozgósítási, oktatási, személyzeti, tűzoltási és műszaki mentési területein főelőadó, majd 1992 márciusától kerületi parancsnok-helyettes, fél év múlva pedig a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságon (BM TOP) műszaki-mentési, kárelhárítási osztályvezető, majd 1994 szeptemberétől vezényléssel a Belügyminisztérium Védelmi Irodán tűzoltó referens lett. Időközben az ELTE-BTK Pedagógiai Szakán újabb diplomát, számos hazai és nemzetközi – pl. NATO CEP/CIMIC, Veszélyhelyzet-tervezői (Cranfield University) – képesítést szerzett. A BM TOP-on a megalakuló Katasztrófa-elhárítást Koordináló Központ önálló osztályvezetője lett 1996 februárjában, ahol többek között feladatul kapta a FTP Különleges (helikopteres) Mentési Csoportjának és országosan a katasztrófa-veszélyt elhárító kilenc műszaki mentőbázisnak a kialakítása, az EU-csatlakozás jogharmonizációjára alapozott technikai fejlesztési és képzési koncepció kidolgozása, valamint a megvalósítás finanszírozásához szükséges hatmillió euró értékű PHARE-pályázat előkészítése, menedzselése. Mindezek mellett a szervezet szóvivői feladatát is ellátta, amely jelentős ismertséget hozott számára.

A BM TOP és a Polgári-védelmi Országos Parancsnokság összevonásával 2000-ben létrehozott BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (BM OKF) a társadalmi kapcsolatok főosztályvezetői beosztása mellett továbbra szóvivőként dolgozott. Feladatul kapta az új szervezet arculatának megtervezését, valamint a bővült feladatrendszernek a közvéleménnyel történő megismertetését és elfogadtatását, a különböző szituációkhoz kapcsolódó megelőző, illetve veszélyhelyzeti kommunikáció szervezését és megvalósítását. A szakmai feladatok mellett 2002-ben elvégezte a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán a Kommunikáció Szakot, majd ugyanott kidolgozta és oktatta három évig a veszélyhelyzeti kommunikációval összefüggő ismeretek főiskolai tantárgyi programját.

Pályafutását 2009-től a FTP dél-pesti tűzoltási és mentési parancsnokaként, szakmai területen folytatta, majd a FTP kommunikációs főosztályvezetője, 2010 júniusában pedig a FTP tűzoltóparancsnokának mentési helyettese lesz és emellett a Magyar Tűzoltó Szövetség akkori elnökének, dr. Bende Péternek felkérése ellátja a MTSZ szóvivői tevékenységét is. A 2010-es borsodi árvízi védekezés, majd ezt követően a vörösiszap katasztrófa helyszínein – beosztása mellett – szóvivőként tevékenykedett. 2010. október 16-tól a BM OKF hivatalvezetője, amely beosztás betöltése alatt a 2012-ben megalakuló Magyar Rendvédelmi Karban (MRK) a rendvédelem küldöttei, mint a katasztrófavédelem küldöttjét, elnöknek választották.

Munkája elismeréseként 2006-ban a MTI ÉV Szóvivője díjat vehette át és ugyanebben az évben BM Szent Flórián Érdemjellel, majd 2009-ben Rendészeti kommunikációs díjjal, 2010-ben a vörösiszap katasztrófa után Rendkívüli Helytállásért arany-fokozattal, 2017-ben a Köz Szolgálatáért arany-fokozattal kitüntették, 2018-ban pedig az Országház elnökének Házelnöki Érdemjel arany-fokozatát vehette át.

A MRK elnöki tisztsége mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség 2013. március 2-ai küldöttgyűlésén – az akkori elnök felkérésére és támogatásával – az MTSZ elnökének is megválasztották; jelenleg mindkét szervezetnél második ciklusát tölti.

Elnöksége alatt nagyobb hangsúlyt kapott a szövetség érdekérvényesítő képességének visszaállítása a második világháború előtti szintre. Ennek egyik első, szimbolikus állomása lett a Balatonföldváron 2013. szeptember 11-én megszületett háromoldalú együttműködési szándéknyilatkozat, amelyet Dobson Tibor elnök (MTSZ), Udvardi Sándor elnök (LTSZ) és Balog László elnök (ÖTOSZ) kézjegye került rá.

A Magyar Tűzoltó Szövetség elnökeként a fő célkitűzései: az egységes szervezet megteremtése; a hatékony szakmai érdekképviselet megvalósítása; a méltó hagyományőrzés; a nemzetközi és határon túli kapcsolatok aktív ápolása és bővítése; a szervezeti ismertség, elismertség fokozása; a költségvetési támogatások emelése; a pályázati munka elősegítése; az utánpótlásról történő gondoskodás; valamint az érdeklődésre számot tartó szakmai, társadalmi és sportrendezvények szervezése.

Elnöksége alatt (ismét) létrejött az egységes MTSZ, megújult szervezeti struktúrával, létrejött az önkéntes, létesítményi és önkormányzati tagozat, valamint a szövetség tagjaivá váltak a mentőszervezetek is. Növekedett továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek állami támogatása, és az önkormányzati tűzoltóságok pénzügyi támogatása is.

2013 óta az MTSZ tagszervezetei egyre aktívabbak: nőtt az az önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok beavatkozásainak száma, és több alkalommal részt vettek nagyobb káresetek felszámolásában (mint például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 2019. június 27-i viharkárok felszámolásánál, ahol csaknem kétszáz önkéntes tűzoltó vett részt).

Ebben az időszakban az MTSZ nemzetközi tevékenysége is erősödött: számos együttműködési szerződés született a szomszédos országok tűzoltó szövetségeivel, és aktívabb lett a CTIF munkájában való részvétel is.

Ezen túl jelentős előrelépés történt az MTSZ tagszervezetek és a nyilvánosság felé történő kommunikációjában is: a szövetségi központi honlap mellett minden megyei szövetség, valamint a létesítényi és önkormányzati tűzoltói tagozat is saját honlapot kapott, és elindult a hivatalos Facebook-oldal is.

Dobson Tibor saját megvallása szerint az eddigi szakmai munkában csupán egy jelentősebb hiányérzete van: a szövetség köztestületté válása még várat magára, így a jövőben ez kiemelt fontossággal bír a tervek között, a százötven éves évfordulóra történtő méltó megemlékezés mellett.

Az MTSZ legnagyobb eredményének a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat 2014-es útnak indítását, valamint a kormányzati elismeréseket tartja.