Hírek

Segítségkérés Erdélyből
2015. május 05. 11:29
Rugonfalváról kapott megkeresés alapján, Erdélyben élő nemzettársaink élet és vagyonbiztonsági igényét és törekvését támogatni kívánjuk, és erre kérjük Önöket is.

Rugonfalva a székelyföldi Nyitó-mente (Alsó-Nyikómentén levő falu a Nyikó jobb partján fekszik) – 2004-es árvíz sújtotta terület – legnyugatibb települése, lakosa 774 fő ebből 698 magyar nemzetiségű.

A talaj vízmegtartó képessége kicsi, az utóbbi évek kivételes szárazságai miatt a kutak vízhozama lecsökkent, nagy része kiapadt.

A lakóépületek túlnyomó többsége fából készült gerendaépület. A végrehajtott modernizálás legföljebb (EPS 80) éghető hőszigetelést és nemes vakolatot jelent, a hagyományos tapasztás helyett. Mivel a lakosság mezőgazdasági kisvállalkozásból, kézművességből él. Szinte minden portán található nagy, szénával teli csűr és egyéb állattartásra szolgáló építmény.

A faluban a szabályozatlan beépítések következtében, a helyben beszerezhető építőanyagok (Fa) felhasználásának és a hosszú fűtési időszaknak köszönhetően rendkívül nagy a tűzveszély lehetősége. A már kigyulladt épületek hamar, szinte negyedórán belül porig égnek. A kutakban nincs víz, így a kútból szivattyúval való oltás megoldhatatlan. A csűrök a portákon keresztben épültek, teljes szélességben, így összeérnek, és a tűz pillanatokon belül csűrről-csűrre terjed át és megfékezése lokalizálása a jelenlegi helyzetben lehetetlen. Csak a szerencsének köszönhető, hogy akár az egész település nem vált még katasztrófa áldozatává.

A település jelentős műemléke

„A faluban 13. század végi román, a 15. században gótikus stílusban bővített templom áll 1971-ben felfedezett értékes 15. század eleji falfestményekkel és 18. századi kazettás famennyezettel. Hajójának északi falán 16–17. századi rovásírásosfelirat került elő. Tornyát 1816-ban magasították, 1861-ben a templomot megújították, ekkor nyerte el mai formáját.” (forrás: wikipedia.org)

A legközelebbi állami tűzoltóság Székelyudvarhelyen található. Kiérkezése, amennyiben az egyetlen autó nem máshol végzi oltási vagy mentési feladatát, és azonnal el tud indulni, 30-40 perc időt vesz igénybe jó útviszonyok esetén. Legközelebb Önkormányzati Tűzoltóság Siménfalván található, ahonnan egy kis hágón keresztül vezet az út Rugonfalvára, ami riasztástól 15-20 perc, míg a téli havas időszakban az emelkedők miatt sokkal több idő lehet.

A Rugonfalvi Református Egyházközség élére egy fiatal, energikus lelkész került, aki vállalja, hogy néhány fős önkéntes tűzoltóságot szervez a fiatal hívekből, ha adományként kapna Magyarországról egy működőképes tűzoltó­autót (szerkocsit) 1,5-3 ezer literes oltóanyag tartállyal. A járművet saját költségükön működőképes állapotban-készenlétben tartja, a lelkészi hivatal udvarán, a falu közepén.  Az Önkéntes Tűzoltóság, tagjaival és a kapott technikával a településen és környezetében a gyors kiérkezésnek köszönhetően életeket és életek munkáját tudja majd megmenteni.

Kérem a Rugonfalvi Önkéntes Tűzoltóság részére a fent leírtak figyelembevételével rajtunk keresztül egy használható szerkocsi eszközt ajándékozni (kedvezményes áron átadni) szíveskedjen.

Megértésüket és intézkedésüket megköszönve, és várva minél előbbi kedvező válaszukat.

Üdvözlettel!

Rugonfalvi nemzettársaink nevében

Schmidt Szilárd