Hírek

Hasznos tudnivalók: avar, égetése, kerti grillezés, erdei tűzgyújtás
2019. november 08. 12:50
A tűzgyújtási szabályok betartása tűzvédelmi szempontból rendkívül fontos. Az avar, kerti hulladék égetése és az erdei tűzgyújtás esetén különösen, de a kerti grillezésnél sem árt betartani az előírásokat!

Avar és kerti hulladék égetése

 • A kerti hulladék elégetése tilos! Ez alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozhatja az égetés feltételeit, körülményeit és idejét.
 • A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni.
 • Ha ilyen rendelet nincs, az azt jelenti, hogy az adott településen tilos az avar és a kerti hulladék égetése!
 • Az égetés helyett válasszuk inkább a zöldhulladék-gyűjtést, hiszen előbbi szennyezi a levegőt, míg utóbbival a zöldhulladék komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

 • A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem, azonban be kell tartani az általános égetési szabályokat:
 • Az éghető vagy robbanásveszélyes anyag eltávolításával gondoskodni kell róla, hogy az a környezetre ne okozzon gyújtásveszélyt.
 • Nem szabad őrizetlenül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut sem.
 • Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok.
 • Veszély esetén, vagy a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, a parázslást, izzást meg kell szüntetni és meg kell győződni arról, hogy elaludt.

Tűzgyújtás az erdőben – kijelölt tűzrakó helyen

 • Az erdő látogatója kizárólag az erdőben kijelölt tűzrakó helyen gyújthat tüzet!
 • Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén kötelesek állandó és biztonságos tűzrakó helyet kialakítani és azt folyamatosan karbantartani. Ezeken a tűzrakó helyeken bárki tüzet rakhat, az alábbi szabályok betartásával:
 • A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre.
 • Nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut sem.
 • Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél. Gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, fellazított talaj és eszköz).
 • Veszély esetén, vagy a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.
 • Tűzgyújtás külterületi, mezőgazdasági célokat szolgáló ingatlanon
 • Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
 • Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóságnak bejelentett módon és időben legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
 • Az irányított égetés lábon álló növényzetre, avarra és egyéb növényi hulladék, valamint kiegészítő szabályokkal a tarlóra vonatkozik.
 • Az irányított égetés tervezett időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított tarlóégetésre vonatkozó szabályok

 • Egyszerre csak 10 ha, terület égethető, 10-ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 • A tarlót tilos minden oldalról egyidejűleg felgyújtani.
 • Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.
 • A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
 • A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
 • A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani;
 • A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

Az irányított égetésre vonatkozó általános szabályok

 • Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
 • Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni