Hírek

Országos Tűzoltó Nap – köszöntő
2018. május 03. 08:23
Dobson Tibor tű. ddtbk., az MTSZ elnökének köszöntője az Országos Tűzoltó Nap alkalmából.

Tisztelt Bajtársak!

Az Országos Tűzoltó Nap alkalmából köszöntöm valamennyi hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes egyesületi tűzoltót, egyben kifejezem elismerésem a mindenkori önzetlen helytállásért és áldozatvallásért, amelyet a közösség – helyi, területi, országos vagy nemzeti – biztonsága érdekében nyújtottak. Az emberpróbáló és felelősségteljes hivatásuk ellátáshoz kívánok további sikereket, jó erőt és egészséget, valamint balesetmentes szolgálatellátást az alábbi verssel.

                                                          Dobson Tibor tű. dandártábornok

                                                                           MTSZ elnök

 

Karádi György: Hívjátok a Tűzoltókat!

 

Mikor recsegve-ropogva ég a ház,

Mikor robbanni készül palackban a gáz,

Mikor szét kell vágni a roncs autókat,

Hívjátok a Tűzoltókat!

Ha beázik a pince és a padlás,

Ha villámként jön felülről az áldás,

Ha menteni kell rosszakat és jókat,

Hívjátok a Tűzoltókat!

Mikor viharban leszakad az ág,

Mikor az őrült újra a turulra hág,

Mikor nem tudtok már a bajban jobbat,

Hívjátok a Tűzoltókat!

De, ha együtt vagyunk és zene szól végre

És a történeteknek soha sincs vége,

Borral telt pohárral koccinthatunk jókat,

Hívjátok a Tűzoltókat!

 

 

 

Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről

A bajban, a veszélyben, amikor az erő, akarat és leleményesség már kevésnek bizonyul a csapások leküzdésére, az oltalmazásra, a vigaszra szoruló emberek gyakran hitükbe, vallásukba vetett meggyőződésük alapján, fohászkodnak természetfeletti segítségért. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre a keresztény kultúrában Szent Flórián alakját. A vallástörténeti kutatások alapján Flórián a III. évszázad második felében, a mai Felső-Ausztria területén Céciában született, katonacsalád gyermekeként. Az élete során bátor, fegyelmezett emberré vált, aki a katonai pályán gyors karriert futott be és hamarosan magas tisztséget ért el. Ebben az időben a keresztény hit elterjedésének eredményeként titokban, a római hadseregben is egyre többen váltak Krisztus tanításának követőivé. A keresztények üldözése során a humanista érzelmű Flórián képtelen volt részt venni ártatlan és védtelen emberek elhurcolásában, legyilkolásában majd a krisztusi tanokat megismerve ő is kereszténnyé vált. Lelkiismereti válságából csak úgy tudott kilépni, hogy elhagyta a hadsereget. Addigi szolgálatinak elismeréseként Diocletianus császártól Lorch vidékén birtokot kapott és letelepedett. A környéken hamarosan megszerették, ezért a városi tanács elöljárója és a tűzoltó legénység kapitánya lett. Amikor megtudta, hogy volt katonái közül negyvenet a helytartó keresztény vallásuk miatt halálra ítélt, velük hit és sorsközösséget vállalva 304. május 4-én mártírhalált halt.

A szentté avatott Flórián alakjához több történelmi tény és legenda kapcsolódik, amely alapján a XIII-XIV. századtól kezdve Szent Flórián tekintélye Európa-szerte növekedett, akit a tűzzel összefüggő mesterséget folytatók is védőszentjükké választottak.

Hazánk területére Szent Flórián kultusza a XV. századtól kezdve osztrák és német közvetítéssel jutott el, akit általában római katonaként, jobb kezében egy lakóház tüzét oltó vizes edénnyel ábrázolnak. A magyar tűzoltóságok tagjai 1834. május 4-től kezdve minden évben megemlékeztek Szent Flóriánnak, mint a tűzoltók védőszentjének évfordulójáról. Magyarországon 1948-1991-ig a tűzoltókat is szeptember 29-én az akkori Fegyveres Erők Napján köszöntötték.

A megemlékezés ellentmondást rejtett magában, mert a tűzoltóság nem fegyveres szervezet. A tűzoltók számára az ember nem az ellenség képét jelentette, hanem azt, akit állampolgárságra, vallásra, politikai hovatartozásra, nemzetiségre való tekintet nélkül, akár az életük árán is meg kell menteni. A magyar tűzoltó hagyományok megőrzése, a tűzoltóság társadalmi megbecsülése, a tűzoltók méltó elismerése érdekében 1991-től újra május 4-e az Országos Tűzoltó Nap, amelyet évente központi, megyei és települési rendezvényeken ünnepelhetünk.