Hírek

ÖTE pályázati kiírás
2018. március 13. 11:14
Megjelent az ÖTÉ-k támogatására kiírt pályázat – a rendelkezésre álló keretösszeg 435 millió forint. A pályázati adatcsomag letölthető!
A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal (a továbbiakban: HTP) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: EMÜ) kötött ÖTE-k szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az ÖTE-k működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.
 
A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Ttv.), a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításnak való megfelelést segítő tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
 
Az ÖTE-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke  435 millió Ft.
 
Részletek és további információk az ezen a linken letölthető pályázati csomagban.