Hírek

Önkéntesség személyre szabva
2017. április 26. 10:47
Önkéntességről szóló, új uniós projekt indul fiatalok részére.

Az EFOP-1.3.8.-17. kódszámú, 5 milliárd Ft keretösszegű, "Önkéntesség személyre szabva" program révén a fiatalok a szociális, egészségügyi, honvédelmi és katasztrófavédelmi közfeladatokat ellátó állami, egyházi és civil szervezetek munkájába kapcsolódhatnak be. A projekt a 18-21 év közöttieket szólítja meg, feltétel, hogy az adott fiatal középfokú, vagy középiskolai végzettséggel rendelkezzen, aktív hallgatói, tanulói, valamint foglalkoztatási jogviszonya ne legyen.

Kérelmet állami költségvetési szervek, civil szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatnak be, amennyiben állami közfeladatot látnak el az egészségügy, a honvédelem, a katasztrófavédelem, a gyermekjóléti alapellátás vagy a szociális bentlakásos szolgáltatások területén.  Erre konzorciumi formában is lehetőség van, a támogatási szerződések megkötésének feltétele pedig, hogy az igénylő regisztráljon az Emmi által, a Civil Információs Portálon vezetett, közérdekű önkéntes törvény szerinti nyilvántartásba.

A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/efop-138-17-nkntessg-szemlyre-szabva-1