Hírek

Küldöttgyűlés a Magyar Tűzoltó Szövetségnél
2017. április 10. 12:42
Budapesten, 2017. április 6-án tartotta éves küldöttgyűlését a Magyar Tűzoltó Szövetség, ahol felvázolták a következő időszak fő feladatait. A küldöttgyűlésen részt vett Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára, valamint dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő és Varga Ferenc tű. dandártábornok, fővárosi katasztrófavédelmi igazgató is.

Dobson Tibor tű. dandártábornoknak, a szövetség elnökének köszöntő szavai után Csampa Zsolt helyettes államtitkár, a belügyminiszter úr üdvözletét és elismerését is tolmácsolva kiemelte, hogy a Belügyminisztérium nagy figyelmet fordít a szövetség tevékenységére. Nagy eredménynek tartja, hogy Dobson Tibor az Országgyűlés két bizottsága előtt (Nemzeti Összetartozás, Honvédelmi és Rendészeti) is beszámolt a szövetség tevékenységéről. A kormány pedig határozatban ismerte el a Magyar Tűzoltó Szövetség és rajta keresztül az önkéntesek áldozatos munkáját.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő hozzászólásában részletes statisztikai adatokkal illusztrálta, hogy az MTSZ tagszervezetei több mint 12 ezer esetben avatkoztak be 2016-ban. Nagy eredménynek értékelte, hogy ma már 41 önállóan beavatkozó egyesület van, akik kb. 800 ezer lakos védelmét látják el. Újabb kihívás és feladat lesz a 2017. júliusában Villachban tartandó nemzetközi verseny, amelyre már szorgalmasan készülnek a nevezett csapatok és bírók.

Dobson Tibor tű. dandártábornok, a szövetség elnöke szakmai beszámolójában röviden összefoglalta az elmúlt év eredményeit, kiemelve, hogy a határon túli bajtársak segítése mellett, a képzésre helyezték a fő hangsúlyt. A pilisszentiváni felkészítésen túl, a Kárpátaljai árvízvédelmi képzés és a Balatonföldvári szakmai napok komplex programját emelte ki, ahol közel 900-an vettek részt és élvezték a házigazda somogyiak vendégszeretetét. Az ifjúsághoz is új utakat találtak. Ez részben a közösségi szolgálat, részben a Volt és a Sziget Fesztiválokon valósult meg. Ez utóbbinál négyezer fő fordult meg a kiállítóhelyen, ahol mindenki kipróbálhatta a légzésvédelmi felszerelést. A tájékoztatásban kiemelte a honlap szerepét, naprakészségét. Nagy lépésnek nevezte az országgyűlési bizottságok és a Kormány elismerését, jelezve, hogy a köztestületté válás előkészítését ezeken a fórumokon is megkezdte, amelyhez egy törvénytervezet is készült. A cél a hazai tűzvédelembe való bekapcsolódás hatékonyságának növelése. A MTSZ nemzetközi kétoldalú és a határmenti kapcsolatai is kiválóak. Horvátországgal megújították, Szerbiával pedig megkötötték az együttműködési megállapodást, továbbá a CTIF-ben is aktív tevékenységet folytat a szövetség.

Balogh László alelnök, az önkormányzati tűzoltó tagozatról szólva kifejtette, hogy a kötelező minimálbéremelés és a viszonylag alacsony taglétszám jelent gondot. Mindezek mellett az önállóan végrehajtott beavatkozások száma, szakszerűsége nőtt, s sikeres ifjúsági oktatási programot is sikerült kidolgozni. A tananyag fejlesztésük eredménye három kötet.

Dr. Pimper László alelnök, a 49 taggal működő létesítményi tagozat vezetője kifejtette, hogy az országban mintegy 100 működő létesítményi tűzoltóság van. A tagozatba tömörültek a képzésre nagy hangsúlyt fektetnek, így az elmúlt évben Komáromban és Kecskeméten tartottak sikeres rendezvényeket. A sportversenyek közül kiemelte a 20. Flórián Kupa eseményeit.

Miakich Gábor, a felügyelőbizottság elnöke a szövetség szakmai és gazdasági munkáját jóra értékelte és javasolta a beszámolók elfogadását. A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést (mely itt elérhető).

A MTSZ elnöke végezetül a 2017-es évről szólva a pilisszentiváni tűzoltó találkozót, a székesfehérvári, valamint a villachi versenyt, a határon túli magyarlakta területek tűzoltó képzését, a CTIF-ben végzendő szakmai munkát és a százhalombattai konferenciát, továbbá a kedvezőbb állami támogatási kondíció elérését nevezte fő prioritásnak. 


 

Kapcsolódó képek:

Küldöttgyűlés a Magyar Tűzoltó Szövetségnél Küldöttgyűlés a Magyar Tűzoltó Szövetségnél Küldöttgyűlés a Magyar Tűzoltó Szövetségnél
>>> További képek a galériában <<<