Hírek

Dr. vitéz Roncsik Jenő emlékkonferencia
2016. december 08. 08:38
Konferenciával emlékezett meg december 6-án a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség dr. vitéz Roncsik Jenő születésének százhuszonötödik évfordulójáról. Az OKF, az MTSZ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselői előtt méltatták a neves debreceni születésű tűzoltó szakember életét és munkásságát az előadók.

A konferenciát dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató nyitotta meg. Beszédében úgy fogalmazott, a menedzserszemléletű, holisztikus szakmai hozzáállású néhai tűzoltó ezredes munkássága messze túlmutatott saját korán. Az egykori debreceni parancsnok ma is példaként szolgálhat a jelen és a jövő tűzoltói számára egyaránt.

A rendezvény előadóinak szavai nyomán a hallgatóság előtt kirajzolódott Roncsik Jenő alakja, végigkövethették életútját.

Az előadások

  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, a cívis tűzoltó -  Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere 
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, a polgár és családfő – Balázs Györgyné és Karkiss Péter (Dr. vitéz Roncsik Jenő leszármazottai)
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, a hazai tűzoltó képzés megújítója – Dr. Bérczi László tű. ddtb., BM OKF, országos tűzoltósági főfelügyelő
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, a tűzmegelőzés megújítója és a tűzrendészeti felügyelet kialakítója – Dr. Vass Gyula tű. ezds. szolgálatvezető 
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő munkássága a Magyar Országos Tűzoltó Szövetségben – Dobson Tibor tű. ddtb. elnök, Magyar Tűzoltó Szövetség
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, a hazai tűzvédelmi jogalkotás reformere – Dr. Joó Bálint ny. tű. ezds. c. egyetemi docens
  • Dr. vitéz Roncsik Jenő, szakmatörténeti irodalmi munkássága – Dr. Bakaity Mónika tű. fhdgy. 
  • A Tűzoltó Múzeum megalapításának története – Dr. Berki Imre, igazgató, Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

Dr. vitéz Roncsik Jenő Debrecenben született 1891-ben. A Református Gimnázium után a Református Főiskola diákja lett, s az országban legfiatalabbként huszonegy éves korában lett jogi doktor. Harcolt és többször is megsebesült az első világháborúban. 

30 évesen az önkéntesből 1922-ben hivatásossá váló debreceni tűzoltóság első főparancsnoka lett. Így Roncsik Jenőnek gyakorlatilag mindent az alapoktól kellett kezdenie. Ezt a parancsnoki munkát 25 évig végzi, közben megyei, majd kerületi tűzrendészeti felügyelő. Emellett a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség (MOTSZ) elnökségének aktív tagja. Szervezi a magyar tűzoltóság nemzetközi kapcsolatait és részt vesz a megelőző tűzrendészeti, illetőleg a jogszabály előkészítő bizottság munkájában is. 1929-ben a Nemzetközi Tűzoltó Tanács (ma CTIF) párizsi kongresszusán képviseli hazánkat. Kiemelkedő szerepe van az első magyar tűzvédelmi törvény megfogalmazásában, a Tűzoltó Múzeum létrehozásában és a szakirodalom fejlesztésében. 


 

Kapcsolódó információk: