Hírek

Önkéntesek árvízvédelmi képzése Kárpátalján
2016. május 24. 07:56
A Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat megalakulását követően, előzetes egyeztetés és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Kárpátaljai önkéntes tűzoltók az árvízvédelmi feladatokra koncentráló képzést kértek, amelynek megvalósítását a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség 2016. május 20-21-én biztosította. A képzés megvalósításában együttműködő partner volt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium is támogatta azt. Az elméleti és gyakorlati képzésen 11 település 60 önkéntes tűzoltója vett részt.

A derceni egyházi önkéntes tűzoltóság oktatási termében május 20-án reggel nyolc órakor, már megtelt a terem, amikor Zsukovszky Miklós református esperes, aki egyben az önkéntes tűzoltóság parancsnoka, köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Zán Fábián Sándor református püspök szólt a megjelentekhez, kiemelve az elmúlt évtizedek (1998, 2001) árvízi veszélyhelyzeteit és az ebből adódó veszélyhelyzetekre való felkészülés szükségességét. Reményét fejezte ki, hogy a képzéssel a helyiek felkészültsége is javulni fog, s ezzel eredményesebben védhetik meg közösségeiket, otthonaikat, hisz néhány helyen az árvízvédelmi töltések sajnos nem tekinthetők teljesen biztonságosnak. Az előbbiek alapján a gyakorlati képzés helyszínéül Mezővári települést javasolta.

Heizler György, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, a képzés irányítója röviden ismertette a két nap általuk összeállított tervét, kiemelve, hogy igyekeznek rugalmasan alkalmazkodni a helyi tűzoltók igényeihez. Elsősorban a térség önkéntes tűzoltó egyesületeinek elméleti és gyakorlati szakfelkészítését tervezték a településen előfordulható árvízi védekezés lehetséges megoldásaira. Arra törekedtek, hogy megalapozzák a mentéssel, kitelepítéssel, befogadással kapcsolatos ismereteket, begyakorolják a települési árvízi védekezési tevékenység fő elemeit.

A képzésben résztvevő kollégák:

 • Bencs Zoltán, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, szakaszmérnöke,
 • Benei Tibor ny. tű alezredes, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség titkára,
 • Horváth Tamás, a Szentbalázsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka,
 • Dr. Tornyos Gábor, a Szentbalázsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, polgármester,
 • Mencseli Imre, a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka,
 • Csalos István, a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.

Ezt követően Benei Tibor a térség árvízvédelmi jellemzőiről, a magyar szervek együttműködési gyakorlatáról a megelőzés érdekében teendő intézkedésekről mutatott be példákat előadásában. Árvíz, felhőszakadás felszámolásának tapasztalatairól, valamint az ár- és belvízi védekezés során a tűzoltóságok által végzett feladatokról beszélt, amihez csatlakozva Heizler György elsőként a helyi árvízvédelemhez szükséges adatokról és azok tartalmáról beszélt somogyi példákat bemutatva, majd a magyarországi árvízi megelőző és védekezési tevékenységet mutatta be, az elmúlt időszak ez irányú magyar tapasztalatait feldolgozva. A kisvizeken kialakuló veszélyhelyzetekről is részletesen beszámolt, hisz a távolabbi településekről érkezőket ez is érinthette. Ugyancsak kitért a belvízvédekezés megszervezésére és gyakorlati végrehajtásának feladataira.

Dr. Tornyos Gábor az állatok mentésével kapcsolatos főbb ismereteket, állat fajtánként csoportosítva foglalta össze.

A védművek kiépítéséről, kialakításáról az ideiglenes védművekről, azok típusairól, a kialakítás módszereiről, az ahhoz szükséges erő- és eszközszükségletről, valamint a káros árvízi jelenségek elleni védekezés folyamatáról már Bencs Zoltán tartott ábrákkal, képekkel illusztrált előadást. A töltéskoronát meghaladó árvíz elleni védekezés komoly érdeklődést váltott ki és számos kérdést indukált.

Közben a szünetben a résztvevők megtekintették a Derceni egyházi önkéntes tűzoltóság szertárát, oktatási termeit, járműveit. A továbbképzési nap zárásaként pedig Zsukovszky Eszternek az egyesület tagjának összeállításában, rövidfilmben ismerhették meg az egyesület eddigi sokszínű és már a járás határait is túllépő tevékenységét.

A képzési nap zárásaként a település polgármestere, Máté Gyula köszöntötte a résztvevőket, akihez csatlakozott a küldöttség élén a térségbe látogató Hiesz György, Gyöngyös polgármestere. Mindketten az együttműködés és a tűzoltói munka fontosságát emelték ki.

A helyiek vendégszeretetét élvezve közös ebéden majd vacsorán vettek részt a továbbképzés részvevői.

A következő nap is korán kezdődött a képzésben résztvevőknek, hisz kilenc órakor már a Mezővári református templomban üdvözölte őket Salamon Elemér a település polgármestere és Menyhárt István református lelkész, majd Dobson Tibor a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Dobson Tibor emlékeztetett arra, hogy a magyar tűzoltók kapcsolata Kárpátaljával régi keletű. A szorosabb együttműködést tíz évvel ezelőtt Zsukovszky Miklós a derceni gyülekezet református esperese, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka kezdeményezte. Ennek következtében igen komoly szakmai és műszaki fejlődésnek indult a községben a tűzoltóság, s most nem kevesebb a cél, mint ennek a fejlődének kiterjesztése egész Kárpátaljára. Azt szeretnék és ez a két nap is ezt szolgálja, hogy minél több településen legyen jól működő, jól felszerelt tűzoltóság jól képzett személyi állománnyal, amely hatékonyan tudja végrehajtani az árvízi és egyéb mentési feladatokat – mondta Dobson Tibor.

A Tisza töltésnél 61-en várták a gyakorlati képzés kezdetét, ahol Ifj, Orosz Béla és Szabó Lajos vezetésével mentési szakaszokat alkotva kezdték az elméleti ismeretek elsajátítását. A kezdeti bizonytalanságok után már könnyebben ismerkedtek a homokzsáktöltés, a szállítólánc kialakítás és a nyúlgát építés apró fortélyaival. Ezt követően a víz alatt lévő töltés fóliás takarását gyakorolták, amit a gát bordás megtámasztása és egy buzgár bevédése követett. Itt már szinte teljesen önállóan, a szakaszparancsnokok vezetésével folyt a munka. A legfiatalabbak, a „csikó csapat” vállalkozott a víz által veszélyeztetett közeli ház bevédésre, amit sikerrel vettek.

A fáradt csapat tagjait a Mezővári református gyülekezet Missziós Óvodájában látták vendégül ebédre, ahol a település polgármestere és Menyhárt István lelkész búcsúztatta a résztvevőket, azzal, hogy további képzésre is számítanak.

A résztvevő települések tűzoltói:

 1. Dercen
 2. Mezővári
 3. Badalo
 4. Sároroszi
 5. Beregszász
 6. Tiszapéterfalva
 7. Nevetlenfalu
 8. Tiszaújlak
 9. Nagyszőlős
 10. Nagybereg
 11. Remete

A Derceni tűzoltóknak még egy feladatot tartogattak a szervezők. A holland adományból érkezett motorcsónakkal a közeli Borzsova településen vízből mentési feladatot hajtottak végre, ahol elsősorban Benei Tibor és Heizler György módszertani tanácsait követve többen gyakorolták a vízből való kiemelést és a sérült partra szállítása után a mentést.

 

 


 

Kapcsolódó képek:

Önkéntesek árvízvédelmi képzése Kárpátalján Önkéntesek árvízvédelmi képzése Kárpátalján Önkéntesek árvízvédelmi képzése Kárpátalján
>>> További képek a galériában <<<