Hírek

MTSZ – sikeres évet értékelt a küldöttgyűlés
2016. április 13. 08:07
Budapesten április 9-én tartotta a Magyar Tűzoltó Szövetség az éves küldöttgyűlését, ahol az elmúlt év szakmai munkája, gazdasági tevékenysége volt a fő téma.

Dobson Tibor tű. dandártábornok, a szövetség elnöke megnyitójában köszöntötte a résztvevőket, külön köszöntve Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy urat, a BM OKF főigazgatóját. Megállapította, hogy a küldöttgyűlés 39 küldöttel határozatképes, s ennek megfelelően megkezdték a munkát. 

Esőként Dr. Tollár Tibor főigazgató köszöntötte a küldötteket és rajtuk keresztül a tagságot. Külön kiemelte az önkéntesek szerepét, amelynek erősítésére törekszik, hisz már most is láthatók az eredmények. A hivatásos struktúra kiépítése lezárult, még 8 őrs kialakítása van tervben. Ezzel párhuzamosan az önállóan beavatkozó egyesületek fejlesztése kiemelt prioritást kap. Jelenleg 30 ilyen egyesület működik, és további 15 van előkészületben. Az alapelv, hogy azok kapjanak többet, akik többet vállalnak. 
Kifejezte reményét, hogy ehhez a támogatás növekedése sem marad el, mert igazolni tudtuk, hogy jó helyre került a pénz és ezt eredményekkel tudtuk alátámasztani.

Kiemelte, hogy a mentőszervezetek pályázati részének 70%-a ugyancsak az önkéntes tűzoltó egyesületekhez jutott, mert ezek adják e szervezetek zömét. A további együttműködés lehetőségeit mutatja, hogy 65 olyan egyesület van, akik egyben polgárőri feladatokat is ellátnak.

Megállapította, hogy az eddigi jó tapasztalatok alapján 2016.-ban szélesre nyitották a pályázható eszközök körét. Fontos, megoldandó feladatnak nevezte az önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztésének javítását.

Ezt követően kérdésekre válaszolva jelezte, hogy az uniós forrásokból jelentős összeget (3,4 milliárd forintot) terveznek a nem hivatásos szervezetek fejlesztésére és a hivatásosok által leadott eszközök felújítás után ugyancsak az önkéntesekhez juthatnak. E témában zajlik egy fejlesztés a BM Herosnál. A Mahindra projekt helyett új koncepció kialakításán dolgoznak, mivel a járműre fel kell málházni az előírt felszereléseket, s ez nagyobb járművet igényel.

Dobson Tibor elnök a szünet után megerősítve a küldöttgyűlés határozatképességét, javaslatára jegyzőkönyvvezetőnek Forrai Márta asszonyt fogadták el a küldöttek. Ezt követte a napirendi pontok elfogadása, majd az elnök szóbeli kiegészítést tett a 2015. éves szakmai és gazdálkodási tevékenységről szóló írásos beszámolóhoz. 

Az írásos beszámoló elolvasásához kattintson a cikk végén található linkre!

Kiemelte, hogy az önkéntesség szerepének erősödése tapasztalható, ami fokozódó aktivitást jelent. Nőtt a vonulások száma, az önálló beavatkozás új lehetőségeket nyitott meg, közben javultak a pályázati lehetőségek, amivel sok egyesület tudott élni, fejlesztve beavatkozó eszközeit. Jelezte, hogy az elmúlt időszak fő sikerei az egységes MTSZ megteremtése, valamint az állami támogatás növekedése és a sikeres pályázati források. Ezzel párhuzamosan a határon túli magyarlakta területek tűzoltó egyesületeivel kapcsolatos szerepvállalásunk, valamint a CTIF munkájában való részvételünk is egyre jelentősebb. Több sikeres gyakorlat, képzés zajlott e téren. Ezek közül kiemelte a balatonföldvári nemzetközi képzést és gyakorlatot. Az elmúlt évre felvállalt képzések közül - objektív okok miatt – Kárpátalján elmaradt, ezért erre 2016. májusában kerül sor Dercenben. 

A 2016. évi pályázatokról, fejlesztési lehetőségekről, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség ezzel kapcsolatos munkájáról szólva az elnök kiemelte, hogy az egyesületek részére a BM OKF által a 2016. évi pályázati kiírásban számos, a tagság által megfogalmazott javaslatot elfogadtak, így az egyesületeknek több dologi kiadás elszámolására nyílik lehetőség. Pl.: bútor, informatikai eszközök, járműjavítási költségek, működési költségek.

Az elnök 2016. évben további fontos célnak az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztését, valamint finanszírozásuk javítását tartja. 

A MTSZ gazdálkodási tevékenységének fő eredménye, hogy hosszú évek óta már második alkalommal megfelelő tartalékkal zárták az évet, így a korábbi évindulási nehézségek idén nem okoztak feszültséget. A pontos számokat Hegymegi Ildikó gazdasági vezető ismertette, kiemelve a főbb adatokat. (beszámoló közhasznúsági melléklete itt olvasható).

Anyagi téren takarékos gazdálkodás jellemezte a szövetséget. Ezt már Miakich Gábor, a felügyelő bizottság elnöke mondta a tagságnak, elfogadásra javasolva a beszámolót. Ezután a jelenlévők egyhangúan elfogadták az éves beszámolót és a gazdálkodásról szóló beszámolót.

A 2016. évi munkatervben szereplő versenyek, rendezvények előkészítéséről az elnök rövid tájékoztatást adott. A résztvevők egyhangúan támogatták az elnökség által kidolgozott és előzetesen megküldött pilisszentiváni tűzoltónapi programot. 

A 3. napirendi pontban Dr. Hegedüs György a bíróság Alapszabállyal szembeni kifogásait ismertette, majd az egyes pontokra kitérve részletezte az arra született szövegtervezeteket. A hiánypótlásnak eleget téve a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az alapszabály kifogásolt pontjainak módosítását. (Az Alapszabály tervezetét külön közreadjuk.)

Az egyebek napirendi pontok közül elsőként Dr. Hegedűs György a köztestületté válás jogi feltételeiről tájékoztatta a küldöttgyűlés részvevőit, majd Heizler György a megújult honlapról adott tájékoztatást és válaszolt az írásban feltett kérdésekre és javaslatokra. A beérkezett javaslatok kivitelezése jelentős részben a technikai lehetőségektől függ, megvalósításukra intézkednek. Ugyancsak tájékoztatta a jelenlévőket a 2016. szeptember 23-25. között Balatonföldvárra tervezett szakmai napokról, amelyen olyan konferenciát, gyakorlati bemutatót és kiállítást javasolnak megvalósítani, amelyet a MTSZ eddig még nem tartott. A terv szerint a minden tagozatot megmozgató eseménysor egyben reprezentálná a megújult MTSZ sokszínűségét is. 

Kovács András röviden ismertette a Szombathelyen megrendezésre kerülő Ifjúsági Tűzoltó Verseny fő programjait, jelezve, hogy Szombathely és Vas megye igyekszik a legjobb feltételeket megteremteni a versenyzők számára. 

Dobson Tibor elnök a továbbiakban az MTSZ feladatának és küldetésének megismertetésére hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy erre a soproni Volt Fesztiválon és a budapesti Sziget Fesztiválon is lehetőség nyílik, amelyen való megjelenésre az MTSZ nyitott. A jelenlévők egyetértettek mindezekkel. 

Végül a Magyarországi Speciális Mentőszervezetek bemutatkozása elmaradt, de a küldöttek nyitottak voltak az új tagok befogadására és képviseletére. 


 

Kapcsolódó képek:

MTSZ – sikeres évet értékelt a küldöttgyűlés MTSZ – sikeres évet értékelt a küldöttgyűlés MTSZ – sikeres évet értékelt a küldöttgyűlés
>>> További képek a galériában <<<

 

Kapcsolódó információk: