Hírek

Ülésezett az MTSZ Önkéntes Egyesületi Tagozat
2016. április 12. 08:57
A küldöttgyűlés előtt, április 9-én Budapesten, összeült a megyei elnökökből álló Önkéntes Egyesületi Tagozat, hogy az elmúlt időszak aktuális eseményeit megvitatva néhány a jövőbeni kérdésről is közös álláspontot alakítsanak ki.

A négy napirendi pont mindegyike külön is fontos az egyesületi és a szövetségi munka hatékonyságának növeléséhez.

 

1. 2016. évi ÖTE pályázati kiírás és lebonyolítás kérdései

A résztvevők kiemelték, hogy az önkéntesség szerepének erősödése tapasztalható, ami fokozódó aktivitást jelent. Nőtt a vonulások száma, az önálló beavatkozás új lehetőségeket nyitott meg, közben javultak a pályázati lehetőségek, amivel sok egyesület tudott élni, fejlesztve beavatkozó eszközeit. A 2016. évi pályázati kiírásban számos, a tagság által megfogalmazott javaslatot elfogadtak, így több dologi kiadás elszámolására. Pl.: bútor, informatikai eszközök, járműjavítási költségek, működési költségek.

Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az 1-2. kategóriás egyesületek, akik a legtöbb feladatot vállalták az elmúlt évben, beleértve a Járási és Települési Mentőcsoportok megalakításában játszott szerepüket, szintén javuló feltételekkel pályázhassanak. Kiemelték, hogy egy átlagos ÖTE éves költségvetésénél jelentős a kötelező kiadások aránya, így a továbblépés lehetősége számukra alapvetően a magasabb kategóriába való lépést jelenti. 

Az eddig erőfeszítések eredményeként sorra alakulnak újjá az egyesületek, vagy váltanak magasabb kategóriára. Ennek a fejlődésnek fő okai a rendelkezésre álló források növekedése, optimális felhasználása, a tudatos gazdálkodás, a felelős gazdaságos beszerzés volt. Ehhez a bizalom is társult a forrást biztosítók részéről. 

2. Beavatkozó ÖTE eseti bizottság létrehozása

Örvendetes az önállóan beavatkozó egyesületek számának növekedése, akik a pályázati lehetőségek mellett normatív finanszírozásra is számíthatnak. A jelenlegi 30 egyesület eddigi működési tapasztalatainak összegzése alapján, a jó gyakorlat terjesztése érdekében szükségesnek tartották a témát összefoglaló eseti bizottság létrehozását. A bizottság elnökévé az egyik Pest megyei egyesületet vezető Hodut Jánost választották. 

3. Speciális mentőszervezeti eseti bizottság létrehozása

A speciális mentőszervezetek is jelentős társadalmilag fontos munkát végeznek és törekszenek képviseletük megteremtésére. Ebben a Magyar Tűzoltó Szövetséget látják partnernek. Ezt a tényt a tagozat örömmel fogadta, már csak azért is, mert sok ilyen egyesületben önkéntes tűzoltók is dolgoznak. A kérdés áttekintésére ugyancsak eseti bizottság létrehozásáról döntöttek. Ugyancsak itt beszéltek a mentőszervezetek járási szintű beavatkozási (csapatszállító és terepjáró képesség) feltételeinek az eltérő kockázatokat is figyelembe vevő fejlesztéséről.  

4. Egyebek

Számos kérdés került terítékre. Az önkéntes igazolványok kiadása sok egyesületnél késik. Kérték ezek felülvizsgálatát.  Felmerült a közhasznú jogállású szervezeteknél közmunkások alkalmazása is. Kiemelték, hogy a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőségével szoros együttműködés eredményeként jó esély van a mentőszervezeti hátteret biztosító önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati támogatására. Fontosnak tartották az ifjúsági versenyeket, a fiatalok tűzvédelmi nevelését, az iskolákkal való együttműködést.

Megállapításuk szerint számos megye jelentős lépéseket tett az elmúlt években a fejlesztések, épületek felújítása terén. A különböző versenyek, találkozók, értekezletek, képzések jól példázzák az együttműködést a megyei igazgatóságokkal. 


 

Kapcsolódó képek:

Ülésezett az MTSZ Önkéntes Egyesületi Tagozat Ülésezett az MTSZ Önkéntes Egyesületi Tagozat Ülésezett az MTSZ Önkéntes Egyesületi Tagozat
>>> További képek a galériában <<<