Hírek

MTSZ TT 2015. január 17-én tartotta soros ülése
2015. január 22. 14:59
A Magyar Tűzoltó Szövetség Tűzoltóverseny Tagozata 2015. január 17-én tartotta soros ülését Budapesten a Tímár-teremben.

Az MTSZ alapszabály változását követve a tagozat ezután mint  Magyar Tűzoltó Szövetség Tűzoltóverseny Bizottság (MTSZ TB) tevékenykedik a továbbiakban. Az ülésen döntöttek a résztvevők a bizottság ügyrendjéről - amit majd az MTSZ elnöksége hagy jóvá -, megválasztották a MTSZ TB vezetőjét, akinek a megbizása az MTSZ küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. Az MTSZ TB vezetőjéül Horváth Gábor tű. őrnagy urat javasolják. Megválasztották az ügyrendnek megfelelően az MTSZ TB albizottságok vezetőit és helyetteseit. Meghatározták a 2015. évi munkatervet és javaslatot tettek a munkaterv végrehajtásához szükséges költségvetésre. Döntöttek az ifjúsági tűzoltóverseny szabályzat ez évi átdolgozására, a CTIF versenyszabályzatban bekövetkezett változások bedolgozására. Az ülésen részvevőket köszöntötte Dobson Tibor tű. dandártábornok úr a MTSZ elnöke.

 


 

Kapcsolódó információk: