Hírek

BM OKF - MTSZ közös értekezlet
2015. február 11. 14:49
Az egységes Magyar Tűzoltó Szövetség vezetésével találkozott a BM OKF vezetése 2015. február 9.-én Budapesten. A közös vezetői értekezleten számos új elem: a hatósági munka támogatása, a viharkárok hatékony felszámolása, az önkéntes tűzoltóságok állami támogatása, a speciális képzésekben történő együttműködés, az önálló beavatkozás feltételeinek megteremtése, valamint a CTIF munkájában való aktív részvétel került napirendre.

Dr. Bakondi György tű. altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az egységes Magyar Tűzoltó Szövetség újjászervezése az együttműködésben, az őrsprogram kiteljesedése, az önkéntes egyesületekkel kötött együttműködési megállapodások számának emelkedése, és az önálló beavatkozás feltételeinek megteremtése új lehetőségeket jelentenek az előrelépéshez. 
 
Dobson Tibor tű. dandártábornok, az MTSZ elnöke bemutatta a megújult szövetség elnökségét és a szövetség tevékenységének támogatása elismeréseként Szent Flórián Emlékplakettet adott át a főigazgatónak.
 
A megbeszélés keretében dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő átfogó képet rajzolt a hazai tűzvédelem helyzetéről, 2014-es tevékenységéről, a hivatásos tűzoltóságok mellett külön szólt az önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes tűzoltóságokról, valamint az önkéntes egyesületekről. 
Az előadás prezentációja a mellékletben olvasható.
 
Ezt követően Dobson Tibor elnök bemutatta az elmúlt két évben a szövetség megújításának lépéseit és a szervezet új felépítését, valamint beszélt a jövőbeni tervekről. 

Az előadása prezentációja a mellékletben olvasható. 
 
A prezentációkat kötetlen megbeszéléssel folytatták, ahol elhangzott, hogy 17 ezer diák végzett szolgálatot a Katasztrófavédelemnél, ami a jövőben jelentős utánpótlást jelenthet az önkéntességnek. Az önkéntesség szerepének felértékelődéséről szóltak a hozzászólók, mind az önkormányzati, mind az önkéntes tűzoltóságoknál. Ez utóbbiak önálló beavatkozásának fejlesztése prioritást élvez. Az eddigiek mellett további 20-22 egyesület rendszerbe lépése várható. 
 
Jelenleg 2 milliárd forint állami támogatást kapnak az Önkormányzati tűzoltóságok és sikerült az idén 500 millió forintra emelni az egyesületek állami támogatását. Felmérik, hogy az önkormányzatok, cégek és társadalmi szervezetek mennyivel járulnak hozzá ezekhez az összegekhez és hogyan hasznosul mindez. 
 
Ugyancsak célszerű felmérni az önkéntes munka értéket, amellyel új értéket teremtenek vagy értéket mentenek meg, mivel ezek korrekt bemutatása adhat meggyőző érveket a döntéshozóknál. Erre egy munkabizottság felállításának igénye is megfogalmazódott. A továbbiakban elhangzott, hogy a CTIF bizottság nemzetközi feladataiba a jó nyelvtudással rendelkező önkéntes egyesületi, önkormányzati és létesítményi tűzoltók szerepvállalására is szükség van. 
 
A megbeszélés végén bemutatták a francia hivatásos tűzoltók adományát, amelyek a rendszerben való felhasználásának feltételeit a BM OKF szakembereivel közösen oldják meg.

 


 

Kapcsolódó információk: