Hírek

Gyászhír
2020. október 08. 16:52
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Kurgyis János nyá. tű. ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tűzoltók Szövetségének előző elnöke 2020. október 7-én elhunyt.

Iskolai tanulmányait középiskolában, mint géplakatos végezte, majd a BM tűzoltó Tisztképző iskola követte és elvégezte a Tanítóképző főiskolát is.

Hivatásos tűzoltó munkáját 1991. szeptember 1-i hatállyal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltó parancsnokságon tűzoltási és mentési osztályvezetőként folytatta. 1994. augusztus 1-től felügyeleti osztályvezető, valamint a felügyeleti szolgálat vezetőjének helyettesítője lett. 1995. július 1-től tűzoltási és kárelhárítási szolgálatvezető, valamint a Tűzvédelmi Osztályvezető helyettesítője. Nevéhez fűződik 1994. december 2-án Szajolban történt vonatbaleset mentésének irányítása és kárfelszámolása.

 

Szakmai előmenetele

  • 1996. május 1-i hatállyal tű. alezredes. (tűzoltó nap alkalmából soron kívül) 
  • 1998. február 14-i hatállyal szolgálati viszonya megszűnt, átszervezés miatt. 
  • 2008. május 4-ei hatállyal nyugállományú tűzoltó ezredes. 

 

Előző munkaviszonyai

1970-1975: Budapesti Konzervgyár – géplakatos 

1975-1977: Főváros X. Kerületi Tűzoltóparancsnokság

1977-1998: Szolnok Megyei Tűzoltóparancsnokság

 

A tűzoltó szövetségben végzett munkája

A tűzoltó szövetségben 1998-óta tevékenykedett, mint elnök, országos küldött. Irányítása alatt a szövetség számtalan rendezvényt szervezett, szerepet vállalt önkéntes tűzoltók képzésében, vizsgáztatásában. Példaértékű kapcsolatot épített és működtetett határon túli tűzoltó bajtársainkkal, többek között Szentegyháza, Bögöz tűzoltóival. Több székelyföldi településen alapfokú tanfolyamokat, képzéseket tartott. Feladatának tekintette az ifjúság nevelést, valamint az egyesületek támogatását. 

2004-ben kiemelkedő szakmai tudása miatt felkérték a MOL Szajol Bázistelep létesítményi tűzoltóparancsnokának. A megye egyik legveszélyesebb ipartelepének tűzoltó parancsnoki tevékenységét látta el, mellette teológiai végzettséggel egyházi szolgálatot is ellátott.

2011-ben több évtizedes felelősségteljes, hivatástudattal végzett munkájáért, az önkéntes tűzoltó mozgalom újraélesztéséért, a tűzoltók magas színvonalú képzéséért érdemelte ki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat, a belügyminiszter elismeréséül dísztőr emléktárgyat adományozott Kurgyis János ny. tû. ezredesnek.

2015-ben az LTSZ érdemérem arany fokozatát munkája elismeréséül vehette át. 

2019-ben mondott le a tűzoltószövetség elnöki tisztségéről.

Kurgyis János nyugalmazott tű. ezredes tűzoltó pályájának befejezésével,  miniszteri elismerésben részesült.

 

Nyugodjék békében!