Hírek

Új rendszerben ülésezett az MTSZ ÖTE Tagozata
2015. március 17. 11:01
Az MTSZ átalakulásával és a Tagozatok megjelenésével a megyei Tűzoltó Szövetségek elnökei alkotják az MTSZ Önkéntes Tűzoltósági Tagozatát. Az elnökök részvételével zajlott az önálló tagozati ülés, amelyet Kelemen Zsolt alelnök, tagozatvezető nyitott meg, tájékoztatva a résztvevőket a legutóbbi tagozatülés óta eltelt időszakban történtekről.

Dobson elnök úr köszöntőjét követően beszámolt a BM OKF vezetése és az  MTSZ vezetése közötti találkozón elhangzottakról. (Lásd. az MTSz honlapján)  Ezt követően Kelemen Zsolt alelnök előterjesztette az ÖTE tagozat ügyrendjét és munkatervét, amelyet  a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.

Személyi kérdésekről is döntöttek. Ennek során

 • MTSZ FEB tagnak delegálták dr. Hegedűs Györgyöt a  Budapesti Tűzoltó Szövetség FEB elnökét.
 • MTSZ Választási Bizottságába tagként delegáláták Gulácsi Lajost a BAZ megyei Tűzoltó Szövetség elnökét.
 • Tűzoltóverseny bizottságba: vezetője Horváth Gábor (ÖT).
 • Ifjúsági Albizottság vezetője: Schaffer László (KEMTSz), vezető-helyettesei: Lőrincz László (FMTSz); tagjai: Tóth Ferenc (ZMTSz)
 • Versenybírói Albizottság vezetője: Árvai Imre tű. alez., vezető-helyettesei: Marton Károly (ZMTSz), Horváth-Káli István (GyMSMTSz);
 • Hagyományos Tűzoltóverseny Albizottságba Kratancsik Dóra (FMTSz), Fekete Szabolcs (GyMSMTSz);
 • Kismotorfecskendő Albizottság vezetője: Nemes István ny.tű.ftőrm. (ZMTSz), tagja: Pozsogár Andrea (ZMTSz)
 • Más Tűzoltóverseny Albizottság vezetője: dr. Kanyó Ferenc tű. alez. (BTSz alelnök),
 • Nemzetközi tagok delegálása: dr. prof. Bleszity János (BTSz) Tislerics Antal (Zala)
 • Hagyományőrző tagok delegálása: Béres Ferenc (BTSz), Becze József (Zala),
 • Ifjúsági: Igaz Sándor (Veszprém), Kozma József (Zala), Schaffer László (KEMTSz),
 • Képzési (KGy állandó): (LTSz) Németh István (Zala), Mikola Gyula (Zala)
 • Kárpát-medencei tűzoltó együttműködési bizottság: Sisák Imre elnök (NMTSz), Futó Lajos (KEMTSz), Csóka Károly (BékésMTSz), Nagy Imre alelnök (SzSzBMTSz), Nyers István alelnök, Bodnár Ferenc elnökségi tag (PMTSz), dr. Hegedűs György (BTSz) Tislerics Antal (Zala)

Ezt követően az ÖTE pályázatok előkészítése, 2014. évi pályázati tapasztalatok értékelése zajlott, amelynek során kiemelték, hogy az előfinanszírozás legyen minél szélesebb körű (szertár-felújítás, gépjármű és alkatrészvásárlás) és legyen lehetőség gépjármű és alkatrész, valamint gyakorló és egyenruha vásárlására.

Ugyancsak megvitatták a mentőszervezetek támogatásának lehetséges módozatait, valamint Dudás Miklós felvetette a megyei szövetségek támogatásának növelését, Dombrádi László pedig a májusi svájci csillagtúrára hívta fel a figyelmet.